Search

Ordliste

Afsmitning

Forurening af fødevarer med uønsket smag eller lugt, f.eks. smør, der absorberer malingsdampe, eller chokolade, som smager af sæbe, fordi det opbevares ved siden af vaskepulver.

Aloe Vera

En fugtgiver der hjælper til at reparere beskadiget hud.

Bakterier

Encellede mikroorganismer med stive cellevægge, der formerer sig ved at dele sig i to. Nogle bakterier er sygdomsfremkaldende og andre virker fordærvende.

Bakteriostatisk

Bakteriehæmmende.

Corneometer CM825

Testudstyr til måling af hudens fugtighedsgrad.

Dermatologisk testet

Betegnelse om produkter, der i test har vist at være egnede til kontakt med huden. Der udføres en indledende irritationstest.

Hos Deb har vi benyttet en 48 timers lappetest på mennesker. 25 personer blev testet på overarmen.

Testprodukterne påføres på huden og dækkes med et okklusivt plaster, der sidder på huden i 23 timer. Personens irritationsscore (dvs. hudreaktion) vurderes visuelt, 1 time efter plasteret er fjernet. Et nyt plaster sættes på (hvis der ikke konstateres en hudreaktion) i yderligere 23 timer, og en endelig vurdering foretages, 1 time efter det andet plaster er taget af.

Dibasiske estere

Dibasiske estere er højeffektive opløsningsmidler til at fjerne blæk, harpiks og maling.

Dicaprylylcarbonat

En effektiv "tør" blødgører, der modvirker, at håndcremen føles for fedtet.

Fugtighedsbevarende tilsætningsstoffer

Stoffer, der absorberer og holder på fugt fra luften.

De øger hudens øverste lags (stratum corneum) evne til at holde på fugt. Glycerin er et godt eksempel på denne type tilsætningsstof.

Fugtgivende ingredienser

Tilfører huden fugt.

Urea anvendes for eksempel som fugtgivende middel. Det har en høj fugtgivende faktor og gør ru hud glat igen. Desuden har det en række antiinflammatoriske egenskaber. Allantoin fungerer også som et helende og blødgørende middel, dvs. det virker lindrende på huden og gør den glat.

Gram-negativ og gram-positiv

En farvemetode til at skelne mellem bakterier.

Gram-positive bakterier ser blå/violette ud og gram-negative bakterier er røde. Dette skyldes forskelle i cellevægsstrukturen.

Netop denne forskel i cellevægsstrukturen er en af årsagerne til, at kimdræbende midler kan virke med forskellig aktivitet mod gram-negative og gram-positive bakterier.

Gærsvampe

En encellet svamp, der formerer sig ved knopskydning og vokser hurtigt på visse typer fødevarer, især fødevarer indeholdende sukker. Gær er det primære virksomme stof ved gæring (sukker omdannes til alkohol og kuldioxid).

Gavnlige ingredienser

Ingredienser, der gavner huden, f.eks. fugtgivende ingredienser. Andre ingredienser (f.eks. olier) bruges til at blødgøre eller berolige huden og pleje tør og ru hud.

Kompatibilitet med handsker

Nogle kosmetiske ingredienser er ikke egnede til kombination med de materialer, der bruges i engangshandsker, især latex.

De kan bevirke, at handskerne bliver perforerede eller går itu. Det kan især være farligt, når handskerne bruges ved kirurgiske indgreb, da bakterier fra kirurgens hænder kan blive overført til patienten gennem hullerne.

Stykker af handskematerialet testes ved at påføre håndcreme og opbevare materialet ved 40°C i 24 timer for at vurdere effekten over tid.

BSEN-test ("fri for huller", trækstyrke) udføres herefter på materialet.

Højrisikofødevarer

Færdigt forarbejdede fødevarer, der under favorable betingelser fremmer væksten af patogene bakterier, og som er beregnet til indtagelse uden tilberedning.

Hudens barrierefunktion

Huden har mange egenskaber, hvoraf den ene er at udgøre en beskyttende barriere for kroppen. Hvis denne barriere beskadiges af rifter eller brandsår, skaber det ikke blot ubehag, men åbner også samtidig for infektionsrisiko forårsaget af mikroorganismer, der trænger gennem den skadede hud. På samme måde kan miljøstoffer som f.eks. kemikalier trænge ind.

Det er vigtigt at holde huden sund og fugtmættet for at optimere hudens barrierefunktion.

Hudens fugt

Stratum corneum er hudens yderste lag. Vandindholdet (hydrering) i stratum corneum er vigtigt for hudens tilstand, idet det fungerer som blødgøringsmiddel. Vandindhold kan måles ved hjælp af hudens elektriske egenskaber (kapacitans) med et Corneometer.

Hvedekimolie

Hvedekimolie er en olie med et meget højt indhold af vigtige fedtsyrer samt A- og D-vitamin og er en af de rigeste kilder til E-vitamin. Hvedekimolie er særdeles forenelig med huden og fremmer fornyelsen af hudceller.

In Vitro

Betyder “i glas”. En test, der udføres i reagensglas eller flaske frem for på en levende organisme.

In Vitro-filterpapirtest

Metoden omfatter brugen af filterpapir til fastlæggelse af fugtpenetrationsgraden gennem en tynd film af et hudplejeprodukt.

En ensartet tynd film af testproduktet påføres en filterpapirvæge, som føres ind i et rundt stykke filterpapir. Den ene ende af vægen placeres i testopløsningen (f.eks. vand). Vandlinjens bevægelse kan måles ved hjælp af en markørpen. Jo længere vandlinjen bevæger sig frem, jo mindre effektivt er testproduktet.

Ikke-afsmittende

Et stof, der ikke overfører lugt eller smag til fødevarer.

In Vivo

Betyder “i kroppen på en levende organisme”. En test, der udføres på forsøgspersoner eller -dyr.

Jojobaolie

Tilfører huden fugtighed og øger hudens fugtindhold. Jojobaolie har fremragende egenskaber til at holde huden blød.

Kaolin

Et naturligt forekommende, fint hvidt ler med fremragende absorberingsevne, der nænsomt absorberer overskydende fedt og urenheder fra huden.

Log-reduktion

Bakterietællinger er kvantitative – de gør det muligt at måle, hvor effektivt det bakteriedræbende middel er over for testorganismen.

De indsamlede resultater opgives normalt som log- eller procentreduktion. Logreduktionen beregnes ved at trække kontrollen (dvs. test uden bakteriedræbende middel) fra testresultatet og omsætte det fremkomne bakterieantal til log 10.

Logreduktionen kan sættes i forhold til procentreduktionen:

Log 1-reduktion svarer til 90%, Log 2-reduktion svarer til 99%, Log 3-reduktion svarer til 99,9%, Log 4-reduktion svarer til 99,99% og Log 5-reduktion svarer til 99,999%.

Disse procenttal er vigtige, eftersom huden kan indeholde millioner af bakterier. Levnedsmiddelindustrien sætter normalt de acceptable grænser til lige over 100.

Hvis der f.eks. er 6.000.000 bakterier, vil der efter en 90%-reduktion stadig være 600.000 bakterier på huden eller overfladen. Efter en reduktion på 99,999% vil der kun være 60 bakterier.

Lavrisikofødevarer

Fødevarer, der kan opbevares ved stuetemperatur, og som normalt ikke danner grobund for formering af sygdomsfremkaldende bakterier. De kan dog i nogle tilfælde være skyld i fødevarebårne sygdomme, hvis der er tale om spiseklare fødevarer, som er forurenet med sygdomsfremkaldende bakterier i lave doser, f.eks. salatblade.

MPR-test

Test af fugtpenetrationsgraden (Moisture Penetration Rate).

In vitro-metode til evaluering af hudplejeprodukters barrieredannende egenskaber. Metoden omfatter brugen af filterpapir til fastlæggelse af fugtpenetrationsgraden gennem en tynd film af et hudplejeprodukt.

Madforgiftningsbakterier

Producerer toksiner i fødevaren eller i kroppen efter indtagelse af forurenede fødevarer.

Okklusiv

En tætsluttende/lukket film på huden som forhindrer vandfordampning fra stratum corneum, dvs. hudens yderste lag. 

PABA-fri

Para-amino-benzoesyre (PABA) er et effektivt solbeskyttelsesmiddel, der dog kan virke hudirriterende på nogle og forårsage et kløende udslæt.

Det kan desuden mørkne og afsætte gule pletter på tøj.

Panthenol

Fugtgivende middel. Afhjælper ru hud. Fremmer sårheling og genoprettelse af væv.

Paraffinum Liquidum

Paraffinum Liquidum er et særdeles effektivt blødgørings- og smøremiddel. Hjælper med at beskytte huden ved at danne en fugtbarriere.

Patogen

En organisme, der kan forårsage sygdom (f.eks. Salmonella).

Polyquaternium-7

Polyquaternium-7 er en meget effektiv hudplejepolymer.

PEG-7-glycerylcocoat

Blødgørende og fedttilførende middel.

Residente organismer / resident flora

Hudens naturlige bakterieflora. Der er sædvanligvis tale om ikke-sygdomsfremkaldende organismer, dog kan S. aureus og nogle Gram-negative bakterier blive residente på beskadiget og fugtig hud (f.eks. under fingerringe).

RIT

Repeat Irritation Test (gentagen irritationstest)

Bruges til at vurdere barrierecremers effektivitet mod lokalirriterende stoffer på menneskehud. Testproduktet (barrierecreme til brug før arbejde) påføres og får lov til at tørre i 30 minutter. En plastbeholder sættes fast på stedet, og en lokalirriterende væske hældes i og er i kontakt med huden i 30 minutter. Derefter fjernes beholderen og væsken, og huden tørres. Det gentages hver dag i 9 dage. Huden vurderes hver dag både visuelt og ved hjælp af instrumenter (f.eks. Corneometer, Tewameter). Alle resultater samles og analyseres for at fastslå, om testproduktet udgør en effektiv barriere mod det testede lokalirriterende stof.

Skimmelsvamp

Samlebetegnelse, som bruges inden for mikrobiologien om en gruppe svampe. Kan optræde som lodne pletter på fødevarer (mug).

Silicone

Har særdeles gode vandafvisende egenskaber og er nemt at smøre ud på huden.

SPF

Solbeskyttelsesfaktor

Dette tal, der normalt ligger mellem 0-50, angiver, hvor meget sol et solbeskyttelsesmiddel blokerer. Et solbeskyttelsesmiddel med faktor 15 blokerer 93% af solens stråler. Dermatologer anbefaler normalt en højere solfaktor (30), idet det er dokumenteret, at folk ofte påfører mindre solcreme, end de bør.

SPF Vurdering

Udføres på frivillige forsøgspersoner ved hjælp af en Xenon Arc-solsimulator. Et testområde på ryggen udsættes for en række gradvis længerevarende UV-eksponeringer i 25%-intervaller. Den enkelte forsøgspersons MED (minimale hudrødmedosis) er den korteste eksponeringstid, der genererer minimalt registrerbar hudrødme 20-24 timer efter stråling. (Rødmen i huden kaldes også erytem.) Solfaktoren beregnes ud fra MED’en for ubeskyttet hud. (Ingen solbeskyttelse.) Fastlæggelse af vandtæthed udføres igen på frivillige forsøgspersoner. Testen foretages i store træk som ovenfor, men før eksponering for solsimulatoren nedsænkes testområdet i vand med en temperatur på 24-26,5 °C i et spabad. 4 x 20 minutters moderat aktivitet i vandet efterfølges efter hver periode af 20 minutters hvileperiode oppe af vandet. Solfaktoren beregnes som ovenfor.

TEWL

Der fordamper konstant vand fra hudens overflade, som erstattes nedefra. Transepidermisk væsketab (TEWL) betegner graden af vandtab fra hudens overflade. TEWL øges i skadet hud (f.eks. tør hud) og kan stige, inden skaden kan ses.

TEWL kan måles med et Tewameter.

Tewameter TM300

Testudstyr til måling af transepidermisk vandtab (TEWL).

Transiente organismer / transient flora

Mikroorganismer, som overføres til huden fra omgivelserne, men som almindeligvis ikke formerer sig på huden. De overføres let fra huden til det næste personen berører. De fjernes lige så let ved håndvask eller hånddesinfektion.

UV-A

Disse stråler gennemtrænger bindevævet og er den primære årsag til kronisk lysfremkaldte skader som f.eks. for tidlig ældning af huden.

UV-B

Disse stråler gennemtrænger de dybeste cellelag i epidermis og er hovedårsagen til solskoldning, DNA-skader og udvikling af hudkræft.

UV-C

Disse stråler fra solen absorberes af den ydre atmosfære (ozonlaget) og når ikke frem til jordens overflade. Denne type stråler er den mest skadelige for plante- og dyreliv, så hvis ozonlaget bliver tyndere, risikerer vi at blive udsat for UV-C-stråler i fremtiden, hvilket vil medføre et øget antal tilfælde af hudkræft og øjenskader. UV-C-stråler kan imidlertid også genereres på jorden med svejsning og kan give anledning til øjenskader.

Vaseline

Blødgørings- og smøremiddel. Hjælper med at beskytte huden ved at danne en fugtbarriere.

Xanthangummi

Xanthumgummi er et naturligt forekommende fortykningsmiddel med stabiliserende og blødgørende virkning på huden.