Search

Udfordringen i autobranchen

Arbejdsbetingede hudsygdomme og medarbejdernes trivsel

På bilværksteder, pladeværksteder, billakeringsværksteder, dækcentre og i vejhjælpsservicecentre håndterer medarbejderne køretøjer og udsættes for mange typer snavs, hudirriterende stoffer, temperaturudsving og i nogle tilfælde hårde arbejdsforhold. Det kan give synlige hudproblemer såsom rød, øm eller sprukken hud eller mere alvorlige hudsygdomme.

Omkostningerne der er relateret til hudproblemer være betydelige, og mange tilfælde indberettes ikke. Der er både personlige omkostninger for medarbejderen og omkostninger for virksomheden:

  • Sygdom og sygefravær
  • Produktivitetstab
  • Erstatning
  • Omskoling
  • Dårlig trivsel blandt personalet
  • Bøder og økonomiske sanktioner
  • Dårlig omtale