Search

Indsigt i hverdagen

Udfordringer

For alle virksomheder er det en daglig opgave, at lokaler og faciliteter præsenterer sig, så de fremstår imødekommende. Der skal blandt andet være attraktive muligheder for effektiv og korrekt håndvask, så man forhindrer spredning af infektioner, sikrer tilfredse brugere og mindsker omkostningerne.

80% af bakterier spredes ved personlig kontakt eller ved berøring af forurenede overflader, og derfor er det afgørende med en hygiejnisk løsning til håndvask. Source: World Health Organisation (WHO)

25% af dispensere til flydende sæbe uden produktpatron har i en undersøgelse vist sig at være stærkt forurenede med bakterier (65% kolibakterier, der stammer fra afføring)​.  Source: Gerba, C.P. et al, Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona.

Under 6% af befolkningen vasker hænder tilstrækkeligt (over 15 sekunder). Source Borchgrevink, C.P. et al, Hand Washing Practices in a College Town Environment, 2013, Michigan State University

Problemstillinger

De fleste bakterier og mikrober, der forårsager almindelige sygdomme, kan ikke ses med det blotte øje. Både på arbejdspladser, offentlige steder, fritidsfaciliteter og undervisningssteder spredes smitte fra person til person og ved berøring af ting i omgivelserne.

I lukkede miljøer, hvor mennesker arbejder eller på anden måde er i tæt kontakt med hinanden, er der særligt høj risiko for spredning af bakterier. Mange mennesker tager på arbejde eller bevæger sig rundt andre offentlige steder, selvom de er syge, og det kan hurtigt medføre, at et stort antal mennesker bliver smittet. Sygdomsspredning sker oftest via hænderne, og alligevel har vi ingen faste retningslinjer for god praksis inden for håndvask.

    Dårlig håndhygiejne fører til flere sygdomstilfælde og kan resultere i:

    • Fraværsomkostninger og lav produktivitet på grund af sygefravær
    • Lavere effektivitet og dårligere trivsel hos medarbejderne, der går syge på arbejde
    • Skade på virksomhedens omdømme

    Arbejdsgiverne og bygningsservice har ansvar for at stille et sundt og sikkert miljø til rådighed for medarbejderne og offentligheden. Håndhygiejne er en vigtig del af ansvaret.