Search

Arbejdsbetingede hudproblemer

Reducer risikoen, beskyt de ansatte...

Håndhygiejne er en afgørende faktor alle steder, hvor man håndterer fødevarer. Hænderne er det vigtigste led til at nedbringe risikoen for krydsforurening af fødevarerne, og for at medarbejderne kan bevare en sund hud. Dårlige systemer og rutiner kan resultere i:

Spredning af sygdomsbakterier og krydsforurening af fødevarer er en vigtig risikofaktor alle steder, hvor man håndterer fødevarer, og medarbejderne kan være medvirkende til at sprede fødevarebårne sygdomme.

“Fødevarebårne sygdomme rammer 1 ud af 10 indbyggere hvert år og er årsag til 420.000 dødsfald1

“39% af personalet vasker ikke hænder efter toiletbesøg, og 53% vasker ikke hænder, før de laver mad.”2

Arbejdsbetingede hudproblemer kan belaste både sundheden og effektiviteten på arbejdspladsen, men ofte indberettes problemerne ikke. Hvis man ikke har indført retningslinjer for god praksis i hudpleje og hygiejne, er der heller ikke fokus på problemerne og ofte også en manglende viden om konsekvenserne af belastet og irriteret hud.

“40% af tilfældene af hudsygdomme i fødevareindustrien skyldes kontakt med fødevarerne. Derudover øger beskadiget hud risikoen for krydsforurening af fødevarerne.”3

"Forekomsten af hudsygdomme kan være 10-50 gange højere end estimeret”.4

1 – WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases, 2015    2. Food Standards Agency    3.HSE Food     4. European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

Sikre fødevarer, sunde virksomheder

Medarbejderne i fødevareindustrien er jævnligt medvirkende til udbrud af fødevarebårne sygdomme. For at opnå en sikker og effektiv håndtering af fødevarerne er det vigtigt at forebygge spredning af bakterier og krydskontaminering af fødevarer.

For at opfylde de generelle mål for sikkerhed og bæredygtighed, er det nødvendigt at indføre effektive og miljøvenlige hudplejeløsninger som et led i kvalitetssikringssystemerne bag fødevaresikkerheden.

Det er vigtigt at indføre god praksis for hudpleje for at sikre en god håndhygiejne og overholde standarderne for fødevaresikkerhed på arbejdspladsen.

Risici for medarbejderne

  • Sygdom, sygefravær
  • Lavere arbejdseffektivitet
  • Lavere løn
  • Dårlig trivsel

Den usynlige trussel mod effektivitet, sundhed og trivsel

Det er ikke kun de fødevarebårne sygdomsudbrud, der udgør et vigtigt problemområde for fødevareindustrien. Arbejdsbetingede hudproblemer er et alvorligt sundhedsproblem, men ofte indberettes problemerne ikke.

De fleste tilfælde af arbejdsbetingede hudsygdomme kan imidlertid forebygges ved at indføre strukturerede hudpleje- og håndhygiejnesystemer, hvor processerne reducerer eksponeringen over for farer og irritationsfremkaldende stoffer.

Omkring 40% af tilfældene af hudsygdomme i fødevareindustrien skyldes kontakt med fødevarerne. Beskadiget hud øger derudover risikoen for krydskontaminering til fødevarerne.

Risici for arbejdsgiverne

  • Forurenede fødevarer introduceres i fødevarekæden
  • Ødelagte fødevarer og madspild
  • Dårlig omtale
  • Lavere produktivitet
  • Øgede omkostninger på grund af sygefravær
  • I de værste tilfælde erstatningskrav

Det er lettere at forebygge arbejdsbetingede hudsygdomme end at helbrede, og omkostningerne til forebyggelse er også langt lavere end til behandling.