Search

Gode gæstefaciliteter

Beskyt dine gæster med gode faciliteter

Det første indtryk er altafgørende. Jeres badeværelser og toiletter afspejler jeres virksomhed...

Over 67% af forbrugerne mener, at dårlige bade- og toiletforhold tyder på dårlig ledelse.
Healthy Hand Washing Survey, 2013

80% af bakterier spredes ved personlig kontakt eller ved berøring af forurenede overflader, og derfor er det afgørende med en hygiejnisk løsning til håndvask.​
World Health Organisation

25% af dispensere til flydende sæbe uden produktpatron har i en undersøgelse vist sig at være stærkt forurenede med bakterier.​
Gerba, C.P. et al, Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona

For alle virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen er det en daglig opgave at sikre, at lokalerne præsenterer sig bedst muligt og understøtter virksomhedens gode omdømme. Derfor skal der være passende muligheder for håndvask på de rette steder af hensyn til:

  • Forebyggelse af infektionsspredning
  • Højere kundetilfredshed
  • Lavere omkostninger

Dårlige bade- og toiletfaciliteter medfører risiko for:

  • Dårlig omtale
  • Negativ effekt på forretningen
  • Tabt indtjening

Deb hjælper jer til at sikre, at jeres badeværelser og toiletter lever op til gæsternes forventninger ved at levere en håndvaskeløsning af høj kvalitet og synliggørelse af jeres brand på kundespecifikke dispensere.