Search

Arbejdsbetingede hudproblemer

Arbejdsbetingede hudproblemer

Occupational Skin DisordersEn usynlig trussel mod sundhed, sikkerhed og effektivitet

Arbejdsbetingede hudproblemer, herunder arbejdsrelateret eksem, er et alvorligt sundhedsproblem, der ofte overses og ikke bliver indberettet på arbejdspladserne.

Det er en usynlig trussel, der påvirker hele organisationens effektivitet og de enkelte medarbejderes sundhed og trivsel.

 

"10-15% af arbejdsstyrken har på et givet tidspunkt en hudsygdom."​
Luckhaupt et al; American Journal of Industrial Medicine 56:623-634 (2013)

"Op til 40% af arbejdsstyrken oplever hudproblemer i løbet af arbejdslivet."
Centers for Disease Control & Prevention

"Forekomsten af arbejdsbetingede hudsygdomme ... kan være 10 til 50 gange højere end det, estimaterne viser."​​
European Dermatology Forum White Book - Skin Diseases in Europe

Hverdagens udfordringer

Hver eneste dag kan medarbejderne blive udsat for forurenende stoffer og andre forhold, der kan være skadelige for huden. Det kan være:

 • Vandbaserede rengøringsmidler, væsker, kemikalier
 • UVA- og UVB-stråler
 • UVC-stråling fra svejsning
 • Kolde temperaturer ude eller inde
 • Maskinolie, fedt, opløsningsmidler, skærevæsker
 • Harpiks, lim, maling, tætningsmidler
 • Støv, pulver og andre luftbårne stoffer
 • Sliberester fra værktøjer, komponenter eller materialer, der håndteres
 • Sved på grund af varmt beskyttelsesudstyr, f.eks. handsker og sikkerhedssko

Når medarbejderne udsættes for forurenende stoffer og arbejdsforhold, som belaster huden, indebærer det en risiko for både medarbejderen og arbejdsgiveren.

Risici for medarbejderen

 • Sygdom, sygefravær
 • Lavere arbejdseffektivitet
 • Lavere løn
 • Lav arbejdsmoral og lavt selvværd
 • I enkle tilfælde kan karriereskift blive aktuelt

Risici for arbejdsgiveren

 • Dårlig omtale
 • Øgede omkostninger på grund af sygefravær
 • Lavere produktivitet
 • Øgede omkostninger til uddannelse og rekruttering
 • I de værste tilfælde erstatningskrav

De fleste tilfælde af arbejdsbetingede hudproblemer drejer sig om hudirritation og allergiske reaktioner, der står for op til 95% af tilfældene, efterfulgt af hudkræft.

" Arbejdsbetingede hudproblemer anslås at koste 600 millioner euro i EU hvert år i form af omkring 3 millioner tabte arbejdsdage… og tvinger mange arbejdstagere til at skifte job. "​
European Agency for Safety and Health at Work, Fact Sheet No.40

" Hudsygdomme er det næstmest almindelige arbejdsrelaterede sundhedsproblem i Europa. Hudsygdomme udgør over 7% af alle arbejdsrelaterede sygdomstilfælde og er en af de vigtigste risikofaktorer i fremmarch vedrørende eksponering for kemiske, fysiske og biologiske risikofaktorer. "
European Agency for Safety and Health at Work

  De primære forhindringer for effektiv hudpleje:

 1. Anderledes prioritering og manglende viden om eller erkendelse af, hvor vigtig en sund hud er
 2. Utilstrækkelig uddannelse og oplæring af medarbejderne
 3. Mangel på korrekte hudplejeprodukter og faciliteter
 4. Produkternes placering og tilgængelighed
 5. Produkterne i et format eller en tilstand, der ikke motiverer til brug
 6. Nogle ingredienser kan have en negativ indvirkning på huden