Search

Om hudpleje

Om hudpleje

Hvis man betragter hudpleje på arbejdspladsen fra en generel vinkel, skal den være baseret på en bred risikovurdering og bestå af forebyggende sundheds- og sikkerhedstiltag, der beskytter arbejdstagerne og minimerer eksponeringen for farlige arbejdsforhold og forurenende stoffer. Der findes mange situationer på en arbejdsplads, hvor huden kan komme i direkte kontakt med potentielt hudirriterende og skadelige forurenende stoffer og miljøforhold, og som ikke kan undgås.

Hudpleje handler om at forebygge og beskytte huden i situationer, hvor arbejdssikkerheden og personlige værnemidler (PPE) enten ikke er tilstrækkelige eller ikke kan benyttes. Brugen af personlige værnemidler med det formål at beskytte huden kan i sig selv give hudproblemer på grund af sved.

Et komplet hudplejeprogram holder huden sund og består af beskyttende og genopbyggende cremer og korrekte vaske/rensemidler. Som supplement til hudplejen kan man sikre en endnu bedre håndhygiejne ved at supplere med hånddesinfektionsmidler, der dræber mikroorganismer på fysisk rene hænder.

Hudpleje i 3 trin

Beskyttende cremer

Særlige ingredienser lægger en beskyttende hinde på huden. Anvendes før arbejdet påbegyndes og igen efter håndvask. 

 Beskyttende creme har følgende fordele:

 • Reducerer den direkte kontakt mellem huden og eventuelle forurenende stoffer
 • Gør det hurtigere og lettere at rense huden efter arbejdet uden at skrubbe
 • Bevarer hudens naturlige fedtstoffer og fugt under arbejdet og forhindrer udtørring af huden
 • Beskytter huden og virker behagelig ved brug af personlige værnemidler
 • Beskytter huden mod UV-stråler eller kulde

Sæber og håndrens

Grundig rensning med det korrekte produkt forhindrer, at forurenende stoffer trænger ind i huden, og giver huden et rent og sundt udseende. 

Vask altid hænder:

 • Efter en arbejdsperiode
 • Før en pause og ved fyraften
 • Hurtigst muligt efter eksponering for forurenende stoffer

Hånddesinfektion

Når der er brug for en endnu mere effektiv håndhygiejne, kan håndvask suppleres med brug af et hånddesinfektionsmiddel. Efter håndvask, eller når hænderne er fysisk rene, påføres hånddesinfektionsmidlet og dræber eventuelle usynlige bakterier på huden, så man forhindrer krydsforurening med smittefarlige mikroorganismer til andre personer eller omgivelserne.

Hånddesinfektionsmidler er sammensat, så de skal påføres direkte på fysisk rene hænder og fordeles i 20-30 sekunder for at dræbe alle bakterier, og de skal ikke skylles af med vand.

Genopbyggende cremer 

De særlige ingredienser styrker huden og forhindrer, at huden bliver beskadiget eller udtørret.

Påføres efter arbejdsdagen eller ved længere pauser.

Genopbyggende creme har følgende fordele:

 • Holder huden sund
 • Bevarer hudens naturlige beskyttelsesbarriere
 • Får huden til at føles blød og smidig
 • Forhindrer, at huden bliver udtørret, ru og sprukken, og minimerer derfor risikoen for arbejdsrelaterede hudsygdomme