Search

Arbejdsrelaterede hudproblemer

Synlige hudproblemer såsom rød, øm eller sprukken hud kan føre til mere alvorlige hudsygdomme.

Arbejdsrelaterede hudproblemer kan belaste både sundheden og effektiviteten på arbejdspladsen, men ofte indberettes problemerne ikke. Hvis man ikke har indført retningslinjer for god praksis i hudpleje og hygiejne, er der heller ikke fokus på problemerne og ofte også en manglende viden om konsekvenserne af belastet og irriteret hud.

“40% tilfældene af hudsygdomme i fødevareindustrien skyldes kontakt med fødevarerne. Beskadiget hud øger derudover risikoen for krydskontaminering til fødevarerne.”
HSE Food (Den britiske fødevarestyrelse)

"Forekomsten af arbejdsbetingede hudsygdomme kan være 10-50 gange højere, end estimaterne viser."​
European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

"Fødevare- og cateringindustrien står for 10% af alle tilfælde af arbejdsbetingede hudsygdomme, og det er et af de største sundhedsproblemer på arbejdspladserne.”
HSE Food (Den britiske fødevarestyrelse)

Risici for medarbejdere

  • Sygdom og sygefravær
  • Lavere arbejdseffektivitet
  • Lavere løn
  • Dårlig trivsel

Risici for arbejdsgivere

  • Lavere produktivitet
  • Øgede omkostninger på grund af sygefravær

Det er vigtigt at indføre god praksis for hudpleje for at sikre en korrekt håndhygiejne og overholde standarderne for fødevaresikkerhed på arbejdspladsen.

Det er lettere at forebygge arbejdsrelaterede hudsygdomme end at helbrede, og omkostningerne til forebyggelse er også langt lavere end til behandling.