Search

Gode vaner og rutiner

Vi hjælper jer med at forbedre håndhygiejnen

ved at stille omfattende værktøjer til uddannelse og træning til rådighed, så I opnår en effektiv implementering af et skræddersyet hudplejeprogram, der opfylder virksomhedens eller afdelingens specifikke behov.

Debs avancerede evalueringssystemer giver mulighed for at måle, om kravene til håndhygiejne ifølge HACCP-procedurerne bliver overholdt. Derudover kan vi måle tilstanden på medarbejdernes hudsundhed, så medarbejderne motiveres til at fastholde de nye rutiner.

Med vores løbende uddannelses- og supportprogram sikrer I, at rutinerne for god håndhygiejne fastholdes:

 • Uddannelse i håndhygiejne for alt, afholdes af en Deb ekspert
  • Vi oplærer personalet i at huske "3 moments of skincare", der er vores standard for god praksis
 • Informationskort til medarbejderne øger målopfyldelsen
 • Understøttende materialer skaber opmærksomhed og indarbejder korrekte rutiner
  • Plakater
  • Information på dispensere
  • Skilte
 • Gennemgang af produktanvendelse og produkternes egnethed
 • Materialer til praktisk anvendelige tilbagemeldinger til medarbejderne
 • Teknisk support fra vores hudpleje- og arbejdsmiljøeksperter
 • Løbende genopfriskningskurser for at fastholde gode vaner og rutiner og en optimal hudpleje

Effektiv hudpleje med "3 moments of skincare"

En universel, international standard udviklet af et hold af verdens førende dermatologer. Metoden er en evidensbaseret*, praktisk international standard til forebyggelse af arbejdsrelaterede hudproblemer, der kan bruges som udgangspunkt for implementering af god praksis inden for hudpleje, der kan tilpasses til enhver arbejdsplads.

*Multi-modal scientific study with analysis and review of 75 published occupational skin care studies; 2015
 

RETNINGSLINJER FOR "3 MOMENTS OF SKIN CARE"

FØR ARBEJDE
Påføring af beskyttende creme, der beskytter huden mod eksponering for uønskede stoffer.

I ARBEJDSTIDEN – EFTER HÅNDVASK
Efter forurening af huden eller ved afslutning af en arbejdsperiode skal hænderne vaskes med et passende håndrensemiddel, og herefter påføres beskyttende eller genopbyggende håndcreme.

VED ARBEJDETS OPHØR
Anvendelse af genopbyggende creme, så huden genvinder sin styrke og sundhed.

De rette produkter på rette sted

En af de vigtigste faktorer for at optimere brugen af det nye hudplejesystem og indarbejdning af nye vaner er, at de relevante produkter skal være let tilgængelige for medarbejderne, når og hvor de skal bruge dem. Derfor skal hudplejesystemet tilpasses efter de normale arbejdsgange og medarbejdernes vaner og rutiner.

Deb Stoko® serien giver mulighed for både fælles dispensere og individuelt pakkede produkter til den enkelte medarbejder, så det er muligt at tilgodese alle behov og situationer.