Search

Krydskontaminering af fødevarer

 

Det sker, når skadelige bakterier, der ikke kan ses med det blotte øje, overføres til fødevarerne fra hænderne, andre fødevarer, arbejdsflader eller udstyr.

Medarbejderne i fødevareindustrien er jævnligt medvirkende til udbrud af fødevarebårne sygdomme. For at drive en sikker og effektiv fødevarevirksomhed er det derfor vigtigt at forebygge spredning af bakterier og krydskontaminering af fødevarer.

“Fødevarebårne sygdomme rammer 1 ud af 10 indbyggere hvert år og er årsag til 420.000 dødsfald.”
WHO's estimat af omfanget af fødevarebårne sygdomme globalt. 2015.

“39% af personalet vasker ikke hænder efter toiletbesøg, og 53% vasker ikke hænder, før de laver mad.”
Food Standards Agency

Risici for arbejdsgivere

 • Forurenede fødevarer introduceres i fødevarekæden
 • Ødelagte fødevarer og madspild
 • Dårlig omtale
 • Lavere produktivitet
 • Mulige erstatningskrav

Forebyggelse af krydskontaminering

Fødevarebårne sygdomme kan forebygges. Det kan vi alle bidrage til…

God hygiejne er helt afgørende, når man skal producere og sælge fødevarer, der er sikre at indtage. Når vi ved, at 80% af alle infektioner overføres via hænderne, bliver det klart og tydeligt, at rene og sunde hænder er helt afgørende for at undgå krydskontaminering i fødevarefremstillingen.

Fødevarevirksomheder bør indføre korrekte og effektive procedurer til:

 • Rengøring og desinfektion af arbejdsoverflader og udstyr
 • Opbevaring og håndtering af fødevarer
 • Uddannelse af personalet i, hvordan krydskontaminering undgås
 • HACCP-evalueringsprotokoller identificerer kritiske kontrolpunkter for håndhygiejne
 • Passende håndhygiejnestationer på de rigtige steder
 • Produkter til effektiv hudpleje