Search

Infektioner i sundhedssektoren

En vedvarende trussel mod sundhed, sikkerhed & effektivitet

Sundhedssektorerhvervede infektioner er et vedvarende problem for patientsikkerheden og hospitalets omdømme, og indebærer risiko for økonomiske konsekvenser og sanktioner. 

Hvis personalet ikke følger strenge regler for håndhygiejne, bidrager det til at sprede patogene mikroorganismer, der kan give infektioner. Ved at indføre god praksis på området, kan man opnå markante forbedringer af håndhygiejnen og dermed også færre infektioner.

  • Universel standard – følg de “5 gyldne regler for god håndhygiejne”, som WHO anbefaler for at opnå en bedre håndhygiejne på hospitaler
  • Overvågning og tilbagemeldinger – giv personalet relevante tilbagemeldinger, der kan omsættes i praksis, og som fører til positive og holdbare ændringer i rutinerne til god håndhygiejne
  • Sund hud – med integreret hudpleje og håndhygiejne får hospitalspersonalet færre hudproblemer, og vigtige barrierer for god håndhygiejne fjernes

Forekomst af infektioner i sundhedssektoren

Direkte observation har vist sig, at være en fejlbehæftet, utilstrækkelig og upålidelig metode, når det gælder måling af, hvor mange der vasker hænder. Typisk vil denne metode give resultater, der ligger op til 30% højere end det reelle niveau.1

Ifølge CDC, WHO og fællesudvalget (Joint Commission) ligger antallet af personer, der vasker hænder efter anbefalingerne, på de fleste hospitaler under 50%.2

Hudproblemer hos sundhedspersonalet kan være en betydningsfuld barriere for overholdelse af regler og rutiner for håndhygiejne.

Effekten af infektioner i sundhedssektoren

De gennemsnitlige direkte omkostninger i forbindelse med en infektion er på op til 4.300 GBP. 3

 

De koster i alt NHS 1 milliard GBP om året.

 

I øjeblikket estimeres de samlede gennemsnitlige omkostninger for en arbejdsgiver med uindberettede WRE til 2.000 GBP pr. år. 4

1 Srigley, J. A., et. al. (2014, July 7). Quantification of the Hawthorne effect in hand hygiene compliance monitoring using an electronic monitoring system: A retrospective cohort study. BMJ Quality and Safety, 1-7.  2 Joint Commision 2015.  3 House of Commons Public Accounts Committee: Reducing Healthcare Associated Infection in Hospitals in England.​ 4 Journal of Environmental Medicine 5 Thyssen J.P. et al; Contact Dermatitis 2010; 75-87.​