Search

Om Håndhygiejne

Personale bør følge strenge regler for håndhygiejne, for at undgå spredning af patogene mikroorganismer, der kan give infektioner.

Hospitaler, plejehjem, klinikker og andre sundhedsenheder fremhæver håndhygiejne som den vigtigste metode til at forebygge infektioner. Manglende overholdelse af regler og rutiner, og dermed øget risiko for infektion, opstår på grund af:

  • Håndhygiejneprodukter ikke er tilgængelige der, hvor plejefunktionerne udføres
  • Tør, ru og irriteret hud
  • Prioritering af patientplejen og nødsituationer
  • Tidspres

Det estimeres, at mindst 20 % af infektioner i sundhedssektoren kan forebygges. Personalet og patienterne kan i fællesskab gøre en indsats for at reducere antallet af infektioner, der kan forebygges, ved at følge nedenstående retningslinjer:

  • Anvende den korrekte teknik til god håndhygiejne
  • Tilbyde uddannelse i god håndhygiejne til sundhedspersonale og patienter

Håndhygiejne er et af de mest omkostningseffektive tiltag, som sundhedspersonalet kan gennemføre for at nedbringe antallet af infektioner i sundhedssektoren.

1 Kelly W.J. et. Al; AJIC 2016