Search

Make Hands Matter in the Workplace

Vigtig information

Et elektronisk system, der efter en præcis og pålidelig metode måler overholdelsen af god praksis for håndhygiejne ifølge WHO's 5 gyldne regler.

Præcise data for overholdelse af håndhygiejnereglerne giver pålidelige resultater.

Debs elektroniske system til overvågning af håndhygiejne er det eneste forskningsbaserede, mærkeneutrale system, der registrerer alle hændelser ud fra WHO's 5 gyldne regler for god håndhygiejne og præcist måler overholdelsen af reglerne.

DEB DISPENSERE

Dispensere til sæbe og hånddesinfektionsmiddel har indbygget overvågning og registrerer al brug og overfører data til en sikker server

DEB SERVER

Vores software sammenligner de faktiske brugsdata med målene for optimal håndhygiejne, så man får et præcist og pålideligt billede af målopfyldelsen

DEB DASHBOARD

Dashboardet er let at gå ind på via internettet eller kan sendes automatisk til din indbakke, og det giver et godt overblik over personalets faktiske brug af systemet

VIRKNING

 • Forbedret overholdelse af håndhygiejneregler og færre infektioner (MRSA og C.diff) påvist i kliniske undersøgelser
 • Sikrer væsentlige omkostningsbesparelser
 • Registrerer som det eneste system brugen af håndhygiejnesystemet 100% døgnet rundt, året rundt
 • Beregner opfyldelse af WHO's 5 gyldne regler for god håndhygiejne for hele systemet, ikke kun ved indgang til og udgang af rum

FUNKTION

 • Den beregnede overholdelsesgrad har vist sig at være lige så præcis som ved beregning med videoovervågning og væsentlig mere præcis end ved direkte observation
 • Beregningsmodellen er videnskabeligt valideret for at sikre, at den udregner den faktiske brug af håndhygiejnesystemet, i forhold til målsætningerne, præcist
 • Beregningerne tilpasses og kalibreres ud fra hospitalets specifikke kriterier for at sikre helt præcise målinger
 • Alle data er tilgængelige via sikker adgang til et Dashboard, som viser pålidelige og overskuelige dataoversigter
 • Overvågningsrapporterne kan fremlægges for personalet som praktiske tilbagemeldinger, der danner udgangspunkt for holdbare rutineændringer

OPSÆTNING

 • Kræver ikke mærkning for at etablere arbejdsgangene
 • Anvender trådløs teknologi, der ikke skal integreres med hospitalets IT-infrastruktur