Search

Deb fejrer Global Hand Washing Day med aktiviteter på arbejdspladser over hele verden

Ligesom sidste år støtter Deb Group aktivt Global Hand Washing Day den 15. oktober.


Oprindeligt blev dagen målrettet mod børn og skoler, men faktisk kan vi alle have gavn af at blive mindet om, at det er vigtigt at vaske hænder med sæbe. Hvert år deltager over 200 millioner mennesker i aktiviteter i over 100 lande rundt om i verden. I dag er den globale ’Vask hænder-dag’ for alle, og det giver god mening at markere dagen på alle arbejdspladser, hvor god håndhygiejne er vigtig.

I anledning af dagen har Deb lavet en hjemmeside for Global Hand Washing Day, hvor vi fremhæver dagens vigtige formål, forklarer om god håndhygiejne og stiller materialer til arbejdspladser til rådighed, der kan downloades eller distribueres elektronisk.

Undersøgelser viser, at mindst 40 procent af ansatte på arbejdspladser ikke vasker hænder ofte nok eller længe nok til at forhindre spredning af sygdomme.

De bakterier og vira, der giver helt almindelige sygdomme, kan ikke ses med det blotte øje. Både på arbejdspladser, offentlige steder, fritidsfaciliteter og undervisningssteder spredes smitte fra person til person og ved berøring af forskellige overflader.

Lukkede miljøer — som for eksempel arbejdspladser — hvor vi er i tæt kontakt med hinanden i dagligdagen, er oplagte steder, hvor bakterier og vira kan spredes. Dårlig hygiejne giver flere sygedage, og det medfører øgede omkostninger, produktivitetstab og dårligere medarbejdereffektivitet på grund af sygdom og træthed.

I 80% af tilfældene spredes almindelige smitsomme sygdomme via håndkontakt, og derfor er god håndhygiejne generelt anerkendt som den bedste og mest omkostningseffektive metode til at begrænse smittekilder på arbejdspladserne — så man opnår færre sygedage og mindre ressourcespild og sparer penge for virksomheden hele året.


Læs mere om, hvordan I deltager i Global Hand Washing Day.
Download plakater og andre materialer, I kan bruge på jeres arbejdsplads på dagen.