Search

Deb og DebMed® støtter WHO's Save Lives kampagnedag for håndhygiejne den 5. maj 2014

Deb Group, der er virksomheden bag DebMed® Group Monitoring System™ (GMS) og en lang række produkter til håndrens og hånddesinfektion, støtter WHO's årlige Save Lives kampagnedag for håndhygiejne. WHO's kampagnedag, der afholdes hvert år den 5. maj, skal sætte fokus på håndhygiejne som middel til at bekæmpe infektioner, og i år sætter dagen særligt fokus på antimikrobiel resistens (AMR). Resistente bakterier opstår, når mikroorganismerne udsættes for antimikrobielle midler, og resistensegenskaber overføres til andre typer bakterier, så de ikke længere kan styres eller behandles. Et effektivt middel til at forhindre spredning af resistente bakterier er netop at følge WHO's anbefalinger om korrekt håndhygiejne og supplerende nationale retningslinjer.

“For at beskytte os selv mod multiresistente bakterier er det vigtigt at begrænse smitteoverførsel i hjemmene, på arbejdspladser og alle andre steder, hvor vi færdes - og naturligvis i sundhedssystemet – og en af nøglefaktorerne er god håndhygiejne,” forklarer Heather McLarney, der er marketingdirektør hos DebMed. “Den 5. maj - og alle årets andre dage - arbejder Deb og DebMed med at uddanne hospitalspersonale, patienter og forbrugere overalt i verden ved at formidle fakta og vejledning i korrekt håndhygiejne, så vi alle bliver dygtigere til at passe på vores eget og andres helbred.”

Ifølge WHO rammer de såkaldte sygehusrelaterede infektioner (på engelsk healthcare-associated infections (HAI) hvert år flere hundrede millioner af patienter på verdensplan, og over 1,4 millioner mennesker bliver alvorligt syge af den type infektioner. Det svarer til, at 5-10% af hospitalspatienter i de udviklede lande påføres sygehusrelaterede infektioner, og i nogle udviklingslande kan andelen være over 25%.

Når infektionerne ikke længere kan behandles med kendte lægemidler, stiger udgifterne til behandling dramatisk, da de enkelte patienter må gennemgå dyre, længerevarende og mere komplekse hospitalsbehandlinger. For at modvirke den uheldige udvikling er det nødvendigt, at plejepersonalet sætter fokus på korrekt håndhygiejne som det mest effektive middel til at reducere risikoen for at blive smittet med eller overføre infektioner, blandt andet med resistente bakterier.

Databaseret viden til hospitaler og patienter
WHO støtter i år to globale undersøgelser til hospitaler. Den første undersøgelse omhandler multiresistente organismer, og formålet er at vurdere og oplyse om forekomsten af de fem vigtigste, sundhedssektorrelaterede, multiresistente organismer, der er identificeret på verdensplan. Den anden undersøgelse omhandler brugen af antibiotika. Gennem indsamling af relevante sygdomsdata og uddannelse af både leverandører og patienter ønsker WHO at opfordre alle interessenter til handling og til at træffe alle mulige foranstaltninger for at reducere risikoen for bakterieoverførsel i sundhedssektoren.

Ud over de to undersøgelser har WHO også udarbejdet en ny plakat, som hospitalerne kan downloade. Den illustrerer korrekt håndhygiejnes betydning i bekæmpelsen af resistente bakterier.  Materialerne kan hentes på www.debgroup.com og http://www.who.int/gpsc/5may/en/.

Til patientinformation anbefaler Deb og DebMed hjemmesiden www.cleanhandsforhealth.com, der indeholder mange nyttige og generelle oplysninger om, hvorfor håndhygiejne er så vigtig for sundheden. Siden indeholder information til patienter om korrekt håndhygiejne til patienter, læger og sygeplejersker og oplysninger om faren ved hospitalsrelaterede infektioner. I anledning af handlingsdagen den 5. maj har DebMed bidraget med fakta og myter om resistente bakterier og håndhygiejne, blandt andet bedre uddannelse i WHO's 5 håndhygiejnesituationer.

Støtte til god håndhygiejne 365 dage om året
Deb og DebMed støtter WHO ved at deltage i WHO’s Private Organizations for Patient Safety (POPS), der er et samarbejdsinitiativ for organisationer i den private sektor, der arbejder med at reducere sundhedssektorerhvervede infektioner gennem bedre håndhygiejne. De private patientsikkerhedsorganisationer har som strategisk målsætning at højne uddannelse i og kendskab til håndhygiejne og sikre bedre adgang til sæbe, vand og håndsprit i hele verden, og især i lande med begrænsede ressourcer.

Korrekt håndhygiejne betinger, at både personale, patienter og besøgende vasker hænder ofte med sæbe og varmt vand eller anvender en alkoholbaseret håndsprit. DebMeds teknologi til elektronisk kontrol af håndhygiejne kan give automatisk og præcis information om sundhedspersonalets overholdelse af reglerne for håndhygiejne og dermed også bidrage til at reducere antallet af sundhedssektorerhvervede infektioner.