Search

Den Europæiske Arbejdsmiljøuge 2018

Den Europæiske Arbejdsmiljøuge er startet!

Hvert år i uge 43 er det den europæiske arbejdsmiljøuge afholdt af Health Workplaces. I år er temaet ”Sikre og sunde arbejdspladser HAR STYR PÅ KEMIEN”.

Årsagen til netop dette fokus beskrives således:

”Arbejdstagere eksponeres for skadelige stoffer på mange europæiske arbejdspladser. Eksponering af denne art er mere almindelig end de fleste er klar over og kan faktisk forekomme på næsten alle arbejdspladser. Dette giver anledning til alvorlige betænkeligheder omkring sikkerheden og sundheden.”. Den Europæiske Arbejdsmiljøuge. 

Et skadeligt stof kan være ethvert fast stof eller enhver væske eller gas, som kan skade arbejdstagernes sikkerhed eller sundhed. Du blive påvirket af et skadeligt stof enten ved indånding, gennem huden eller ved indtagelse. 

Hvis du er blevet eksponeret for skadelige stoffer på arbejdspladsen kan det være forbundet med akutte og langsigtede sundhedsproblemer som fx:

  • luftvejssygdomme, fx astma
  • skade på indre organer, herunder hjernen og nervesystemet
  • hudirritation og hudsygdomme 
  • erhvervsbetinget kræft, fx lungekræft

Udover disse personlige følger, kan tilstedeværelsen af de skadelige stoffer på arbejdsladsen også føre til risiko for brand, eksplosion, akut forgiftning og kvælning. 

Faktisk er der lige nu 38% af de europæiske virksomheder, der rapporterer om potentielt skadelige kemiske eller biologiske stoffer på deres arbejdspladser. Det er derfor afgørende, at risiciene identificeres og styres. 

Du kan læse meget mere om den europæiske arbejdsmiljøuge på Healthy Workplaces


Vi støtter op om denne uge, så vi kan være med til at nedbringe skadelige stoffer, som er årsag til en væsentlig del af de erhvervssygdomme, som påvirker arbejdstagernes livskvalitet og arbejdsevne negativt og i undertiden og fremtiden kan være dødelige.

Med vores mål om at være førende i indsatsen mod arbejdsrelaterede hudproblemer og spredning af infektioner, vil vi gerne sikrer den gode håndhygiejne på netop din arbejdsplads og bidrage til et sundt arbejdsmiljø. Flere af vores produkter er parfumefri, og er desuden Ecolabel-certificeret og ECARF-mærket. 

 The European Centre for Allergy Research Foundation (ECARF) tildeler ECARF-kvalitetsstemplet til allergivenlige produkter. 

 

 Til produkter, der følger et sæt strenge tekniske kriterier ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden (LCA), som dækker de væsentligste miljøpåvirkninger genereret i alle faser af et produkts livscyklus, herunder produktion, brug og bortskaffelse. 

 

Pas på din arbejdsplads og hinanden, det gør vi!