Search

Antibiotisk resistens: Et globalt problem

Antimikrobiel resistens er almindelig kendt som et af de mest presserende folkesundhedsproblemer. Det forekommer alle steder i verden og går ud over vores evne til at behandle smitsomme sygdomme, ligesom det underminerer mange andre fremskridt inden for sundhed og medicin.

Behandling af patienter med antimikrobielle resistente infektioner er omkostningstung og kræver yderligere tests og dyr medicin.

En håndterbar løsning

Et af målene for World Health Organizations (WHO) ”Global Plan on Antimicrobial Resistance” er at reducere infektioner ved at forbedre hygiejne, sanitet og infektionsforebyggelse. Det mest effektive middel til at forebygge infektioner i samfundet og sundhedsvæsenet er håndhygiejne. Grundig håndhygiejne, såvel som at blive hjemme ved sygdom og nyse ind i sit ærme, spiller en vigtig rolle i kampen mod infektioner. Ved at begrænse antallet af infektioner som kræver antibiotika, kan vi bruge medicin forsigtigt og med omtanke.

Grundig uddannelse omkring vigtigheden af god håndhygiejne i samfundet og sundhedsvæsenet kan reducere overførslen af mikrober – hvilket også inkluderer de resistente!

Processen for resistens

Hvordan opstår antibiotisk resistens? Til at starte med er der mange bakterier til stede, og et par af dem er resistente over for den medicin, der bliver brugt til at fjerne dem. Antibiotikaen dræber både de onde og de gode. Uden de ”gode” bakterier til at beskytte vores krop kan de få resistente bakterier, der er tilbage, få lov at formere sig hurtigt. Disse såkaldte ”superbakterier” kan så overføre deres resistente egenskaber til andre bakterier, som derefter kan vokse og formere sig.

Alene det at vi bruger antimikrobiel medicin er nok til at forårsage resistens. Vi gentager scenariet ovenover igen og igen. Resistens opstår naturligt i mikrober via genetiske forandringer, der ændrer deres følsomhed over for forskellig medicin.

En global indsats

I 2016 samledes FN for at diskutere dette sundhedsproblem. Det er kun sket 3 gange før – ved HIV/AIDS, ikke-smitsomme sygdomme og Ebola.
Problemet med antimikrobiel resistens, og hvordan vi kan sætte globale mål om at reducere antimikrobielle infektioner, kræver en global tilgang, da vi ser det ske alle steder. Medlemslandene bekræftede ved dette møde deres engagement i at tage fat på problemet med afsæt i WHOs handlingsplan nævnt ovenover.

For at nå målsætningen udstikker den globale handlingsplan fem strategiske mål:

 1. forbedre opmærksomhed omkring og forståelse af antimikrobiel resistens
 2. styrke kendskab gennem overvågning og forskning
 3. reducere forekomsten af infektioner
 4. optimere brugen af antimikrobielle præparater
 5. udvikle den økonomiske case for bæredygtig investering, som tager højde for behov i alle lande samt øge investering i ny medicin, redskaber til diagnosticering, vacciner og andre indgreb

Det har aldrig været vigtigere for sundhedsvæsenet, end det er nu. Problemet med resistens er ikke et isoleret problem i ét land eller én region, men et globalt problem, som står højt på dagsordenen over hele verden og gør håndhygiejne til en prioritet. Det er i høj grad et globalt problem, som kræver en kæmpe indsats, og vi kan alle være en del af løsningen med en god og grundig håndhygiejne.

 

Referencer:

 1. A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134
 2. https://www.cdc.gov/drugresistance/threat-report-2013/
 3. Antibiotic-Resistant Bacteria and the World’s Peril. https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/antibiotic-resistant-bacteria-and-the-world-s-peril/
 4. Achieving global targets for antimicrobial resistance. http://science.sciencemag.org/content/early/2016/08/17/science.aaf9286
 5. Antibiotic resistance is the quintessential One Health issue. http://trstmh.oxfordjournals.org/content/early/2016/07/27/trstmh.trw048.full
 6. Staving off Superbugs- The Battle Against Antibiotic Resistance. http://chicago-mosaic.medill.northwestern.edu/antibiotic-resistance-superbugs/
 7. Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/en/
 8. Global Action Plan on Antimicrobial Resistance. http://www.who.int/antimicrobial-resistance/publications/global-action-plan/en/
 9. General Assembly of The United Nations. http://www.un.org/pga/71/2016/09/21/press-release-hl-meeting-on-antimicrobial-resistance/