Search

Vigtigheden af håndhygiejne i hjemmet og i skolen

Infektionssygdomme er fortsat en udfordring for sundheden og en økonomisk byrde i vores samfund. Selv om effektiv håndhygiejneuddannelse er kritisk, har der været et støt fald i promovering af hygiejne, især i hjemmet.

Resultatet af dårlige håndhygiejnevaner kan være øget forekomst af sygdom, fravær og dermed forbundne omkostninger. En fornyet forpligtelse til "fælles ansvar" i vores hjem og klasseværelser kan være en af vores vigtigste strategier for infektionsforebyggelse.

Håndhygiejne i hjemmet, skolen og i vores samfund spiller en afgørende rolle når spredningen af smitsomme sygdomme søges mindsket. Der har imidlertid været et støt fald i fremme af hygiejnen i moderne hjem, primært som følge af ændring i krav og struktur i familien (Scott, 2013). Børn lærer som regel at vaske deres hænder, når de er små, men forældrenes opmuntring til håndvask aftager ofte, når børnene når skolealderen. (Guinan, 2002).

Undersøgelser viser, at dårlig håndhygiejne kan bidrage til en stigning i samfundsbaserede infektioner, herunder mave-, hud- og luftvejsinfektioner (Scott, 2013).  Derudover har der været en støt stigning i det globale antal af smitsomme sygdomme, hvilket anslås at resultere i 13 millioner dødsfald årligt (Scott, 2013).  Mellem 1980 og 1992 steg dødsfald som følge af smitsomme sygdomme med 22% (Scott, 2013).  Dette giver anledning til bekymring, da vi fortsætter med at se et fald i fremme af håndhygiejne og uddannelse.

Studerende har dårlige håndhygiejnevaner

En nylig undersøgelse i American Journal of Infection Control undersøgte virkningen af dårlig håndhygiejne blandt universitetsstuderende (Prater, 2016).  Helt konkret forbandt undersøgelsen dårlig håndhygiejne med øget forekomst af smitsomme sygdomme, lægebesøg og fravær fra undervisning og arbejde. Gymnasier og universitetsmiljøer har en høj risiko for spredning af smitsomme sygdomme, da de studerende bor i umiddelbar nærhed og udsættes for både miljømæssige og indendørs patogener og rejser hyppigt mellem gymnasie/universitet og deres lokalsamfund.  

Undervisning rangerer som den ”største bakteriekilde” i forhold til andre erhverv, på grund af det høje bakterietal pr. kvadratmeter i skolerne (Landro, 2009).  Faktisk så indeholder de overflader, som undervisere regelmæssigt rører, op til 10 gange flere bakterier pr. kvadratmeter, end tilfældet er ved andre erhverv (Landro, 2009).  Specielt touchskærme er det perfekte medie til at huse patogener, som følge af kombinationen af varme temperaturer og urene hænder (Rolfe, 2016).

Selv om de fleste studerende i undersøgelsen hævder at vaske deres hænder ofte, viste resultaterne, at 57,7% af de undersøgte hænder var koloniseret med alle typer mikrobielle forureninger, som kunne være forbundet med øgede forekomster af infektionssygdomme, fravær og lægebesøg (Prater, 2016).  Forskere fandt ud af, at håndhygiejne kunne forbedres væsentligt, når eleverne fulgte CDC retningslinjer for håndvask. Forskerne konkluderede: "Det er afgørende at fremme uddannelse af korrekt håndvask på kollegier, i skoler og i hjemmet for at forbedre sundhed og læringsresultater (Prater, 2016).”

Effekten af et omfattende håndhygiejneprogram

I lighed med gymnasier og universiteter har folkeskoler en prædisposition for overførsel af mikroorganismer og krydskontaminering. Mange undervisere mener da også, at fravær grundet infektioner og lignende er et af de helt store problemer i skolerne. Samtidig mener flere forældre, at infektionsforebyggelse er en meget vigtig del af skolernes sundhedsprogram (Guinan, 2002). 

En nylig undersøgelse viste, at håndhygiejne compliance blandt folkeskoleelever er 58% efter brug af toilet, bortset fra at sæbeforbruget i gennemsnit udgør 28% for piger og kun 8% for drenge (Guinan, 2002).  Denne mangel på effektiv håndhygiejne fører ofte til akut mave-tarm-sygdom blandt folkeskoleelever (Guinan, 2002).

Guidelines til håndvask i hjemmet og i skolen

Hvornår skal du vaske dine hænder:

 • Før og efter tilberedning af mad
 • Før du spiser mad
 • Efter at have været på toilettet
 • Før og efter du tager dig af nogen der er syg
 • Efter berøring af kæledyr, deres foder eller efterladenskaber
 • Efter at have håndteret affald

Hvordan skal du vaske dine hænder:

 • Vask dine hænder med sæbe og vand i 20 sekunder
 • Skyl dine hænder under rindende, rent vand
 • Tør dine hænder med et rent håndklæde (eller lufttør dem)
   


At fremme håndhygiejne er et fælles ansvar

Håndvask er den mest effektive måde at forhindre spredning af sygdom. At lære børn om korrekt håndvask kan resultere i færre infektioner, mindre fravær og dermed forbundne udgifter. Mange eksperter er enige om, at for at ændre adfærd når det kommer til håndhygiejne, er det vigtigt med en familie-centreret tilgang, hvor man starter med gode vaner derhjemme, som bliver forstærket i klasseværelset og gennem populære medier.

Med sociale mediers popularitet, nem adgang til internettet og et øget forbrug af underholdnings-uddannelse bliver det nemmere og nemmere at nå børnene og forstærke disse sunde vaner med mere traditionelle påmindelser – både derhjemme og i klasseværelset.

Undervisere og forældre er enige om, at et fælles ansvar, når det kommer til at fremme håndhygiejne, er en af de vigtigste strategier i infektionsforebyggelse. 

Referencer

 1. CDC, (2000). Why is Handwashing Important? Center for Disease Control.  Retrieved August 16th, 2016 from https://www.cdc.gov/media/pressrel/r2k0306c.htm
 2. CDC (2015). When and how to wash your hands. Retrieved August 19, 2016 from http://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
 3. Guinan, M. (2002). The effect of a comprehensive handwashing program on absenteeism in elementary schools. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(02)68131-3/abstract
 4. Landro, L. (2009).  Afraid of germs? Don’t even think about becoming a teacher.  The Wall Street Journal.  Retrieved August 12, 2016 from http://blogs.wsj.com/health/2009/09/28/afraid-of-germs-dont-even-think-about-becoming-a-teacher/
 5. Prater, K. (2016).  Poor hand hygiene by college students linked to more occurrences of infectious diseases, medical visits, and absence from classes. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(15)00929-3/abstract
 6. Rolfe, T. (2016). Touchscreens:  The mosquito of the digital age.  InfectionControl.tips. Retrieved August 12, 2016 from http://infectioncontrol.tips/2016/08/08/touchscreens-the-mosquito-of-the-digital-age-433/
 7. Rosen, L. (2010). Spreading the handwashing message: An alternative to traditional media campaigns. American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(10)00123-9/references
 8. Scott, E. (2013). Community-based infections and the potential role of common touch surfaces as vectors for the transmission of infectious agents in home and community settings.  American Journal of Infection Control. Retrieved August 12, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(13)00938-3/references
 9. Scott, E. (2010).  Prevention of the spread of infection:  The need for a family-centred approach to hygiene promotion. American Journal of Infection Control. Retrieved August 16th, 2016 from http://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(09)00889-X/fulltext