Search

Debs globale hovedkontor

I 2009 åbnede Deb et helt nyt globalt hovedsæde, forsknings- og udviklingscenter og europæisk produktionssted kaldet ”Denby-bygningen”. Miljøhensyn spillede en stor rolle i begrundelsen for investeringen, valget af den nye bygnings beliggenhed og i bygningens design.

Fakta:

  • Den nye Denby-bygning er beliggende på en industrigrund – en tidligere kulmine. Bygningen ligger også tættere på det engelske lastbilsvejnet end de bygninger, den erstatter, og dermed undgås tung trafik i beboelsesområder og på mindre veje.
  • Den nye bygning samler fire afdelinger fra forskellige lande under samme tag, og dermed reducerer vi kraftigt antal rejser mellem afdelinger. Den grønne transportplan for medarbejdere i den nye bygning lægger stor vægt på brug af offentlig transport, cykler og samkørsel.
  • Denby-bygningens design er blevet vurderet af konsulenter finansieret af Carbon Trust – en uafhængig virksomhed nedsat af den britiske regering i 2001 til at samarbejde med organisationer om at reducere kulstofemissioner og udvikle lav-CO2-teknologi.
  • Hele bygningen samt områderne til opbevaring og brug af kemikalier er et lukket system. Det betyder, at kemikalier i tilfælde af et hændeligt udslip vil blive inden i bygningen og ikke vil komme ud i kloaksystemet eller ned i jorden.
  • Indvendige skillevægge og lofter er så vidt muligt bygget af genbrugs- eller naturmaterialer. Malingen er organisk, og tømmeret kommer fra FSC-certificerede kilder.
  • Den nye Denby-bygning anvender genbrugt regnvand til toiletskyl.
  • Der er anvendt den seneste teknologi til at minimere energiforbruget og reducere behovet for opvarmning og køling. Udstyr til varmegenindvinding er installeret i produktionsområderne. Bygningerne er isoleret med materialer med meget lav varmeledningsevne. Yderdørene på fabrikken og i lagerbygningen er automatiske og åbner og lukker hurtigt. På kontorerne og i laboratorierne er temperaturstyringen lokal og styres af timere og/eller bevægelsesdetektorer.
  • Kontorerne i den nye bygning udnytter naturligt lys. Hvor der er behov for kunstigt lys, aktiveres hver lampe af lys- og bevægelsessensorer.

Vores globale hovedsæde, der åbnede i 2009, samler fire afdelinger fra forskellige lande under samme tag, og dermed reduceres antallet af rejser mellem afdelinger kraftigt.