Search

Ledelsessystemer

Vi kan påvirke vores miljø. Miljøledelse har været en central disciplin i Deb i mange år.

Fakta:

  • Debs beslutninger er baseret på et 15-punkts dokument med titlen "The Deb Purpose". Punkt 2 lyder: "Vi kan påvirke vores miljø". Denne erklæring er en central grundsætning for Deb. Det, vi som medarbejdere og ledere vælger at gøre, kan resultere i virkelige forandringer uden for vores egne kontorer, laboratorier, fabrikker og lagerbygninger.
  • Vi har en udpeget økosystemleder på hver facilitet. Disse personer er ansvarlige for at sikre, at gældende standarder efterleves, og for at finde ud af, hvordan vi kan blive stadig bedre.
  • Vores fabrikker har teambaserede miljøforbedringsprogrammer, der bl.a. omfatter jævnlige tværfaglige møder og formidling af aktiviteter til alle medarbejdere. Disse team har leveret fremragende resultater inden for så forskelligartede områder som energibesparelse, affaldsreduktion, genbrugsordninger og fjernelse af affald.
  • Vores fabrikker har interne procedurer for risikovurdering og resultatrevision. Disse procedurer sikrer løbende forbedringer og understøtter grundlaget i Debs miljøvedtægter samt understøtter sundheds- og sikkerhedsprogrammer.
  • Vi blev for første gang ISO14001-akkrediteret i 2001. I hele virksomheden anvendes internationalt anerkendte miljøledelsessystemer. Vi betragter dog miljølovgivning som IPPC alene som en minimumstandard og stræber efter at overgå lovkravene.
  • Miljøresultater indberettes til bestyrelsen hver måned.
  • Deb tager miljøledelse seriøst, og det hjælper os med at tiltrække de bedst kvalificerede personer til at arbejde i vores virksomheder. Vi ved, at en organisations sociale og etiske adfærd har stor betydning for personers valg af arbejdsgiver.

"Vi kan påvirke vores miljø". Erklæringen er en central grundsætning for Deb. Det, vi som medarbejdere og ledere vælger at gøre, kan resultere i virkelige forandringer uden for vores egne kontorer, laboratorier, fabrikker og lagerbygninger.