Search

Produktion og logistik

Miljøhensyn indgår som primær faktor ved tilrettelæggelse af Debs processer. Vi udfordrer hele tiden os selv til at gøre et endnu bedre stykke arbejde.

Fakta:

  • Deb har produktionssteder over hele verden. Vi har fabrikker på alle de kontinenter, hvor vi sælger produkter. Det betyder, at over 80% af produkterne fra Deb sælges i produktionslandet. Ved at operere lokalt minimeres transportafstanden for vores produkter.
  • Deb sælger produkter gennem distributører. Det betyder, at uanset hvor i verden du er, har du produkter fra Deb lige ved hånden. Derfor er transportforsyningskæden fra fabrik til slutbruger effektiv. Store ordrer betyder god pladsudnyttelse i lastbiler, togvogne og skibscontainere, når produkter fra Deb skal fra fabrikkerne til vores distributører. Fra distributører til slutbrugere leveres Debs produkter sammen med produkter fra andre virksomheder, når transportafstandene er korte.
  • Vi støtter aktivt lokale leverandører for at minimere vores miljøpåvirkning. Vi samarbejder med andre om i fællesskab at udvikle kompetencer foretage fælles investeringer. Det findes der mange eksempler på i alle vores virksomheder, bl.a. i forhold til råmaterialeleverandører, udstyrsfabrikanter, vedligeholdelsesvirksomheder, restaurationsvirksomheder, designfirmaer, papirvarevirksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  • Deb er en af de største virksomheder i vores sektor. Derfor har vi en vis vægt. Det betyder, at vi kan købe råmaterialer i store mængder, f.eks. hele tankbils- eller lastvognslæs. Det reducerer antallet af transporter i forbindelse med vores indkøb. Når vi en sjælden gang fragter gods fra et kontinent til et andet, benytter vi os af skibsfragt frem for luftfragt, når det er muligt. For os går en god miljømæssig praksis hånd i hånd med økonomisk sund fornuft.
  • Affaldsbortskaffelse har høj prioritet på alle vores produktionssteder. Vores anlæg overvåger affaldsniveauerne og tilsigter både årlige reduktioner og en løbende stigning i andelen af affald til genbrug.