Search

Make Hands Matter in the Workplace

Persondata- og Cookiepolitik for Deb Swarfega A/S

Deb Swarfega A/S og Deb Group er fælles dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Deb Swarfega A/S
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ

Telefon: +45 6472 2400
E-mailadresse: [email protected]

I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager. Du kan desuden læse, hvilke rettigheder du har.


Deb Group er opmærksom på fortrolighed og tager din ret til privatliv alvorligt. Denne fortrolighedspolitik følger de retningslinjer, der er fastlagt i den engelske datebeskyttelseslov af 1998 (Data Protection Act).

Databeskyttelsesloven af 1998 fastsætter regler for behandling af personoplysninger og er gældende for strukturerede papirfortegnelser samt data, der opbevares på computere. Med den engelske offentlighedslov af 2000 (Freedom of Information Act), der trådte i kraft den 1. januar 2005, gælder bestemmelserne i databeskyttelsesloven af 1998 for alle fortegnelser, herunder fortegnelser, der er struktureret på anden måde end efter henvisning til dataemnet, og helt ustrukturerede filer.

Databeskyttelsesloven bestemmer, at personer, der registrerer og behandler personoplysninger, skal være åbne omkring, hvordan oplysningerne anvendes, og skal følge de otte principper for ”god informationshåndtering”.

Disse principper fastslår, at data:

 • Skal behandles retfærdigt og i overensstemmelse med loven
 • Skal behandles til begrænsede formål
 • Skal være tilstrækkelige, relevante og ikke for vidtgående
 • Skal være nøjagtige
 • Ikke må opbevares længere end nødvendigt
 • Skal behandles i overensstemmelse med dine rettigheder
 • Skal være sikre
 • Ikke må videregives til lande uden tilstrækkelig beskyttelse

Loven fastlægger, at dataansvarlige skal efterleve disse principper. Hvis du på nogen måde mener, at Deb Group ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med disse principper, bedes du sende en e-mail til [email protected].


Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i emner efter formålet med behandlingen.

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

 • Formål: Brugeroplevelse, optimering af hjemmesiden samt indsamling af viden/statistik om brug af vores ydelser.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Via Deb Groups hjemmeside indsamler vi oplysninger om: IP-adresse, type af browser, søgetermer, netværkslokation, nyhedsbrevstilmeldinger (navn og e-mailadresse)
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Personoplysninger indsamlet via hjemmesiden opbevares indtil ønskede services fx nyhedstilmeldinger frameldes eller formålet med behandling er ophørt.
 • Personoplysninger videregives ikke.

Cookies

Cookies sætter os i stand til at se, hvem der har set hvilke sider, og til at fastlægge, hvilke områder af webstedet der er mest populære. Vi bruger også cookies til at lagre de besøgendes foretrukne indstillinger og til at registrere sessionsoplysninger, f.eks. det valgte sprog og den valgte region. Afhængig af den cookietype, vi bruger, sætter cookies os også i stand til at gøre vores websted mere brugervenligt. Permanente cookies gør det f.eks. muligt at gemme dine foretrukne indstillinger, så du ikke behøver at angive dem, hver gang du besøger vores websted.

Du kan slå brugen af cookies fra ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du ikke får fuld funktionalitet på webstedet, hvis du gør det.

Sporing af webstedsbrug​

Dette websted anvender Google Analytics, der er en webanalysetjeneste, som leveres af Google, Inc. (Google). Google Analytics anvender ”cookies”, der består af tekstfiler, som placeres på din computer og hjælper webstedet med at analysere, hvordan brugere anvender webstedet. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af webstedet (herunder din IP-adresse), sendes til og opbevares af Google på servere i USA. Google bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, kompilere rapporter om webstedsaktivitet til webansvarlige og levere andre tjenester med tilknytning til webstedsaktivitet og internetbrug. Google vil muligvis også overføre disse oplysninger til tredjeparter, hvis loven kræver det, eller hvis sådanne tredjeparter behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil ikke knytte din IP-adresse til andre data, der opbevares af Google.

Du kan slå brugen af cookies fra ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du ikke får fuld funktionalitet på webstedet, hvis du gør det. Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til, at Google behandler data om dig på den ovenfor anførte måde og til de ovenfor anførte formål.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Hvis du sender en ansøgning til os, vil vi behandle din data med det formål, at kende til de nødvendige data for at tage dig i betragtning til jobbet. Det kan være alt fra personbeskrivelser, faglige kompetencer, navn og adresse osv.
 • Hvilke typer personoplysninger behandler vi:
  • Navn, adresse , ansøgning, CV o.lign.
 • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikler:
  • 6, stk. 1, litra a, b, c og f
 • Opbevaring af personoplysninger:
  • Vi opbevarer dine personoplysninger i en måned.
 • Personoplysninger videregives ikke.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Ret gerne henvendelse til [email protected].

Dokumentoplysning
Dette er version 1 af Deb Swarfega A/Ss persondatapolitik skrevet maj 2018.

Kontaktinformation

Henvendelser om hvilke oplysninger der er registreret, rettigheder og sletning kan sendes skriftlig til følgende adresser:

[email protected]

Deb Swarfega Danmark AS
Agerhatten 27B
5220 Odense SØ