Search

Algemene vragen over de producten

Als een vraag onbeantwoord blijft, kunt u ons bellen of een e-mail sturen. We proberen elke vraag binnen één werkdag te beantwoorden.

E-mail: [email protected]
Tel (NL): +31 13 456 19 15
Tel (BE): +32 2 461 05 75

Bestanddelen

Bevatten huidbeschermingsproducten van SC Johnson Professional™ stoffen die het lakproces verstoren?

Huidbeschermingsproducten bevatten volgens de formules geen stoffen waarvan bekend is dat ze het lakproces verstoren (bijv. siliconenolie of andere siliconenverbindingen). De enige uitzondering is het desinfectieschuim InstantFOAM® Complete, dat een siliconenverbinding bevat voor de schuimvorming. Bovendien hebben toonaangevende autofabrikanten onze producten getest op storingen in het lakproces en worden ze ingezet in de automobielproductie. Op de vraag of producten al dan niet het lakproces kunnen verstoren, moeten we niet alleen de formule in ogenschouw nemen, maar vooral ook de gebruikte materialen (oppervlak, soort lak, manier van aanbrengen, criteria bij de beoordeling enz.). Om deze reden moeten de gebruikte producten vóór gebruik in de betreffende productiesectoren met de daar aanwezige materialen worden getest op storingen in het lakproces.

Waarom wordt er bij InstantFOAM® Complete en InstantGEL® Complete alleen gebruikgemaakt van ethanol als biocide?

Er kunnen tal van biociden in desinfectiemiddelen voor de handen worden gebruikt. Het Robert Koch Institut adviseert vooral desinfectiemiddelen voor de handen op basis van alcohol. Meestal worden ethanol, n-propanol (1-propanol) en isopropanol (2-propanol) als afzonderlijke stof of als mengsel gebruikt. In de desinfectiemiddelen voor de handen InstantFoam® Complete en InstantGel® Complete van SC Johnson Professional™ wordt om de volgende redenen enkel ethanol als werkzame stof gebruikt:

 • Breed werkingsspectrum – ethanol is in concentraties van ongeveer 80% effectief tegen bacteriën, schimmels, gisten, omhulde en niet-omhulde virussen.
 • Zeer goede huidtolerantie – ethanol heeft een goede huidtolerantie in tegenstelling tot andere alcoholen. Het gebruik van alcoholische desinfectiemiddelen voor de handen is huidvriendelijker dan wassen met water – vooral wanneer zeer huidvriendelijke formules worden gebruikt zoals InstantFoam® en Instant GeL® Complete.
 • Sneldrogend – ethanol verdampt op de handen binnen 30 seconden en kan daardoor optimaal worden gebruikt en geïntegreerd in de workflow.
 • Niet toxisch – ethanol dringt nauwelijks de huid binnen en ook de opname van dampen tijdens de desinfectie is niet-kritisch. Ethanol is een in de natuur voorkomende stof die in het lichaam kan worden afgebroken.  
 • Geen resistentieontwikkeling – ethanol heeft een niet-specifiek effect door het vernietigen van de vitale eiwitmoleculen. Ethanol blokkeert niet alleen een specifieke metabole route, die de micro-organismen eventueel zouden kunnen omzeilen. Ethanol vernietigt cellen in het geheel en er bestaat geen afweermechanisme tegen.
 • Aangenaam in gebruik – de geur van ethanol wordt meestal als prettiger ervaren dan de eerder doordringende geur van 1- of 2-propanol.

Worden er microplastische deeltjes gebruikt in SC Johnson Professional™ reinigingsproducten voor de huid?

Deb en Stoko, de voorgangers van SC Johnson Professional GmbH, hebben al vroeg natuurlijke alternatieven ontwikkeld voor de veelgebruikte kunststof scrubmiddelen. Daarom bevatten SC Johnson Professional™ huidreinigers tegenwoordig geen kunststof scrubmiddelen, maar enkel biologisch afbreekbare en huidvriendelijke natuurlijke scrubmiddelen (maïsmeel, gemalen olijfpitten, walnootschalenmeel). 

Hoe hoog is het vetgehalte in de verzorgende crèmes van SC Johnson Professional™?

Het vetgehalte van de verzorgende crèmes bedraagt:

Stokolan® Light PURE 6%
Stokolan® Light GEL 2%
Stokolan® Hand & Body 8,6%
Stokolan® Classic 27,7%
Stokolan® Sensitive PURE 28%
Stokolan® Intense 26%

 

Bevatten de huidbeschermingsproducten van SC Johnson Professional™ SVHC?

De producten uit onze productlijn bevatten geen van de bijzonder zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern/SVHC) van de kandidatenlijst (stand: 22-01-2019) meer dan 0,1 % overeenkomstig artikel 33 van de REACH-verordening (verordening (EG) nr. 1907/2006).

Bevatten OxyBAC®, InstantFOAM® Complete of InstantGEL® Complete quaternaire ammoniumverbindingen (QAV).

De bovengenoemde producten zijn volgens de formule vrij van quaternaire ammoniumverbindingen (QAV).

Regulerend

Voldoen SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten aan de wettelijke vereisten en is er een verklaring van conformiteit?

De cosmetische producten van SC Johnson Professional™ voldoen aan de huidige versie van de verordening betreffende cosmetische producten 1223/2009 van het Europese Parlement van 30 november 2009.  De biociden voldoen aan de verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europese Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van biociden. Een verklaring van conformiteit kan op aanvraag ter beschikking worden gesteld.

Moeten huidbeschermingsproducten voorzien zijn van een CE-markering?

Er bestaat geen Europese norm voor huidbeschermingsproducten. Daarom kan de CE-markering niet worden gebruikt om de conformiteit met een Europese norm te bevestigen.  Huidbeschermingsproducten zijn onderworpen aan de cosmetische wetgeving. CE-certificering is niet mogelijk volgens de cosmeticaverordening.

Waarom zijn SC Johnson Professional™ biociden voorzien van een gevarenetiket en andere vergelijkbare desinfectiemiddelen niet?

Onze producten voor de handhygiëne zijn biociden en vallen onder de Europese biocidenverordening. Volgens de CLP-verordening (CLP: Classification, Labelling, Packaging of Chemicals) moeten biociden gevarenaanduidingen dragen. Andere in Duitsland verkochte handdesinfectiemiddelen worden van oudsher nog beschouwd als geneesmiddelen en zo in de handel gebracht. Geneesmiddelen zijn niet onderworpen aan de CLP-verordening en zijn vrijgesteld van de CLP etiketteringsplicht. Daarom hoeven op de verpakkingen van deze producten geen gevarenaanduidingen aangebracht te worden.

Voldoen SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten aan de TRGS 401 Technische regels voor gevaarlijke stoffen; risico van huidcontact - beoordeling - maatregelen?

TRGS 401 specificeert hoe de gevaren voor de huid op de werkplek moeten worden bepaald, hoe deze moeten worden beoordeeld en welke maatregelen moeten worden genomen om de huid gezond te houden onder beroepsmatige stress. Bovendien zijn er normen vastgesteld waaraan huidbeschermingsproducten moeten voldoen. Dit omvat bijvoorbeeld het testen van producten volgens erkende dermatologische in vivo-methoden of het testen van de compatibiliteit met handschoenmateriaal, indien een product wordt aanbevolen voor gebruik onder handschoenen. We kunnen bevestigen dat SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten volledig voldoen aan de huidige eisen van de TRGS 401.

Zijn SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten geregistreerd onder REACH (EG-wetgeving inzake chemische stoffen)?

SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten zijn onderworpen aan het toepassingsgebied van de Europese en nationale wetgeving op het gebied van cosmetica en biociden. Onze cosmetische producten en biociden zijn in hun uiteindelijke formule vrijgesteld van de registratieverplichting volgens REACH. Op dit moment beschikken wij over de schriftelijke informatie dat de in onze producten gebruikte registratieplichtige stoffen door onze leveranciers zijn geregistreerd binnen de voorgeschreven termijn.

Huidbeschermingsmiddelen en ESD (elektrostatische ontlading/electrostatic discharge)

Voor huidbeschermende producten zijn er – in tegenstelling tot handschoenen – geen normen of tests om duidelijk te verschaffen rondom de ESD-eigenschappen. Testen voor de ESD-eigenschappen overeenkomstig EN 61340 (elektrostatische ontlading) kunnen niet worden gebruikt voor huidbeschermingsproducten. Bij kleding is het bijvoorbeeld belangrijk dat de elektrische ladingen door de kleding (resp. schoenen, handschoenen) weg kunnen vloeien. Geleidende eigenschappen van het materiaal zijn hiervoor een vereiste (elektrostatisch geleidende beschermende kleding). Droge huid heeft een vrij slechte afvoercapaciteit van elektrische ladingen. Op basis van theoretische overwegingen kan worden aangenomen dat huidproducten die op de huid worden aangebracht dankzij het vochtgehalte geen isolerend effect hebben, maar juist het geleidingsvermogen van de huid verhogen en de gecontroleerde en langzame ontlading van elektrische ladingen ondersteunen.

Toepassingsgebieden

Kan InstantFOAM® Complete als oppervlaktedesinfectiemiddel worden gebruikt?

Het product InstantFOAM® Complete is in de kwantitatieve oppervlaktetest DIN EN 13697 getest op een bacteriedodende en fungicide werking. Het rapport L15/0382.2. van 8 december 2015 (Dr. Brill + Partner, Hamburg) bevestigt de bactericide en fungicide werking van het product. Deb InstantFOAM® Complete voldoet op schone oppervlakken bij een concentratie van 100% binnen 5 minuten aan de voorwaarden van DIN EN 13697: 2015 (fase 2, stap 2). De materiaalcompatibiliteit moet voor gebruik worden gecontroleerd.

Houdbaarheid

Wat is de minimale houdbaarheid van SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten?

Onze huidbeschermingsproducten zijn meer dan 30 maanden houdbaar. Daarom hoeft er krachtens de verordening betreffende cosmetische producten geen houdbaarheidsdatum op te worden gedrukt. De houdbaarheid na opening is gemarkeerd met het symbool van het geopende potje. De houdbaarheid van biociden is overeenkomstig de verordening over biociden op de verpakking gedrukt.

Hoe lang is Deb InstantFOAM® Complete houdbaar na opening?

Het dispensersysteem waaruit Deb InstantFOAM® Complete wordt afgegeven, is een zogenaamd gesloten dispensersysteem. De fles is afgesloten met een ventiel, zodat er bij afgifte van het product geen lucht in de fles kan komen. Daarom kan er bij gebruik niet worden gesproken van 'het openen van de fles'. De werkzame stof ethanol verdampt niet, zelfs niet bij langdurig gebruik. Nadat de fles in de dispenser is geplaatst, komt de houdbaarheid daarom overeen met de houdbaarheidsdatum die op de verpakking is gedrukt (tot drie jaar). Dit geldt zowel voor het manuele systeem als voor de 'contactloze' afgifte.

Dispensersystemen

Moeten dispensers voor SC Johnson Professional™ huidbeschermingsproducten worden gereinigd?

SC Johnson Professional™ dispensers zijn een gesloten systeem, d.w.z. dat het product en de dispenser niet met elkaar in contact komen. Door dit gesloten ontwerp is het product beschermd tegen verontreiniging met vuil en kiemen. De dispensers moeten daarom alleen af en toe met een vochtige doek aan de buitenkant worden gereinigd.

Overig

Wat zijn huidproducten?

In officiële publicaties wordt de term 'huidproduct’ gebruikt als overkoepelende naam voor huidbeschermende producten, huidreinigingsproducten en huidverzorgingsproducten.

Wat is het verschil tussen een zeep en een vloeibaar reinigingsmiddel?

Chemisch gezien is 'zeep' een nauwkeurig gedefinieerde term. Het gaat om natrium- of kaliumzouten van vetzuren. In dagelijks taalgebruik wordt de term 'zeep’ gebruikt voor algemene producten die bedoeld zijn voor de reiniging van handen en lichaam. Moderne reinigingsmiddelen bevatten meestal geen zepen in chemische zin, maar synthetische reinigingsmiddelen die beter verdragen worden door de huid. Aangezien 'zeep’ een algemeen gebruikelijke term is, worden huidreinigers over het algemeen 'zeep' genoemd.

Waarom zijn schuimzepen beter dan vloeibare of pasteuze zepen?

Schuimzepen moeten voor gebruik niet worden opgeschuimd, maar ontplooien hun waseffect direct na afgifte. Bovendien wordt bij het opschuimen van een klein beetje vloeibaar product het volume van het schuim vele malen groter. Dit heeft de volgende voordelen:

 • Minder waterverbruik bij het wassen
 • Laag productgebruik
 • Langere levensduur van het patroon
 • Minder wisselintervallen
 • Kostenbesparingen
 • Gemakkelijk afspoelen
 • Minder product in het milieu
 • Hoge gebruikersacceptatie

Hoe hoog moet de watertemperatuur zijn bij gebruik van SC Johnson Professional™ handreinigers?

Bij het gebruik van hoogwaardige handreinigers is de watertemperatuur niet doorslaggevend voor de reinigende werking. De actieve wasmiddelen werken evengoed met warm als koud, d.w.z. leidingwater dat niet is voorverwarmd.  Om dermatologische redenen kunnen de handen beter niet met heet of zeer warm water worden gewassen, omdat dit de hoornlaag doet zwellen en de barrièrefunctie van de huid beperkt.