Search

Werkruimtes

Verklein het risico, bescherm uw werknemers.

Handhygiëne speelt een belangrijke rol in alle voedselverwerkende omgevingen. De handen zijn vitaal voor het verminderen van de risico's op kruisbesmetting en om de huid gezond te houden. Doet u dit niet, dan kan dat leiden tot het volgende:

De verspreiding van ziektekiemen, wat leidt tot kruisbesmetting van voedsel, is een groot gevaar in alle voedselverwerkende omgevingen waar werknemers altijd in verband worden gebracht met het ontstaan van door voedsel veroorzaakte ziekten.

“Jaarlijks wordt 1 op de 10 mensen ziek als gevolg van door voedsel veroorzaakte ziekten; ze kunnen een fatale afloop hebben en zijn verantwoordelijk voor 420.000 sterfgevallen.”1

“39% van het personeel wast de handen niet na een toiletbezoek, terwijl 53% de handen niet wast voor ze voedsel gaan bereiden.”2

Beroepshuidziekten zijn een onzichtbaar gevaar voor de gezondheid en de efficiëntie op de werkplek, waaraan in het algemeen weinig aandacht wordt besteed. Omdat er geen duidelijke aanbevelingen voor goede Skin Care-praktijken zijn, is er te weinig inzicht in het probleem en ontbreekt het aan kennis wat betreft de gevolgen van een ongezonde huid.

“40% van de gevallen van huidziekten in de levensmiddelenindustrie wordt veroorzaakt door contact met voedsel. Bovendien verhoogt een beschadigde huid het risico op kruisbesmetting van levensmiddelen.”3

“De frequentie waarmee beroepshuidziekten zich voordoen zou 10 tot 50 keer hoger kunnen liggen dan wordt geschat."4

1 – WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases, 2015    2. De Britse Food Standards Agency    3.Het Britse HSE Food     4. European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases in Europe

Veiliger voedsel, betere bedrijfsresultaten

Door voedsel veroorzaakte ziekten worden altijd in verband gebracht met medewerkers in de levensmiddelenindustrie. De verspreiding van ziektekiemen en kruisbesmetting van levensmiddelen voorkomen, is daarom van essentieel belang voor een veilig en effectief voedselbedrijf.

Om aan de algemene doelen voor veiligheid en duurzaamheid te helpen voldoen, moet u over doeltreffende en milieubewuste Skin Care-oplossingen beschikken als onderdeel van uw procedures voor uw voedselveiligheidsbeheer.

De invoering van goede Skin Care-praktijken is essentieel om aan de regels voor handhygiëne te voldoen en de normen voor voedselveiligheid op de werkplek te handhaven.

Risico's voor werknemers

  • Arbeidsverzuim
  • Verminderde efficiëntie op het werk
  • Minder loon
  • Lager moreel

Een onzichtbaar gevaar voor efficiëntie, welzijn en gezondheid

Door voedsel veroorzaakte ziekten zijn niet het enige gevaar voor de levensmiddelenindustrie. Beroepshuidziekten zijn een ernstig gezondheidsprobleem waaraan in het algemeen weinig aandacht wordt besteed op de werkplek.

De meeste gevallen van beroepshuidziekten kunnen echter worden voorkomen door de invoering van gestructureerde voor huidverzorgingsprocessen, om het risico op blootstelling van de huid aan irriterende stoffen en gevaren te verminderen.

Ongeveer 40% van de gevallen van huidziekten in de levensmiddelenindustrie wordt veroorzaakt door contact met voedsel. Bovendien verhoogt een beschadigde huid het risico op kruisbesmetting van levensmiddelen.

Risico's voor werkgevers
  • Besmet eten komt in de voedselketen terecht
  • Voedsel bederft en moet worden weggegooid
  • Negatieve publiciteit
  • Verminderde productiviteit
  • Hogere kosten als gevolg van ziekteverlof
  • In het ergste geval, mogelijke schadeloosstellingen

Beroepshuidziekten zijn makkelijker te voorkomen dan genezen, en preventie is ook goedkoper.