Search

Vitale informatie

Site-onderzoeken

Ons team van experts voert vóór installatie een onderzoek uit om de Skin Care-behoeften vast te stellen en ervoor te zorgen dat waar nodig de juiste producten en dispensersystemen van Deb Stoko® worden geselecteerd en geïnstalleerd. 

Dit wordt gevolgd door een controle na installatie van de producten, om ervoor te zorgen dat de klant geheel tevreden is met het geïnstalleerde programma. Ons team van experts kan ook een jaarlijkse controle van de onderhoudsvereisten van de geïnstalleerde dispensers van Deb Stoko® uitvoeren. Zij beoordelen de producten die in gebruik zijn, introduceren nieuwe producten en bieden voorlichting om aanvullende voordelen voor klanten te realiseren.