Search

Beroepshuidziekten

Een onzichtbaar gevaar voor de gezondheid, veiligheid & efficiëntie

Beroepshuidziekten, zoals beroepseczeem, zijn een ernstig gezondheidsprobleem waaraan momenteel weinig aandacht wordt besteed op de werkplek; ze zijn een onzichtbaar gevaar dat zowel de efficiënte bedrijfsvoering van een organisatie als de gezondheid en het welzijn van werknemers kan aantasten.

“Tot 40% van de werknemers zal op een bepaald moment tijdens hun werkende leven een huidprobleem hebben."
Centers for Disease Control & Prevention

“In het algemeen heeft tot 10 à 15% van de werknemers een huidziekte."
Luckhaupt et al; American Journal of Industrial Medicine 56:623-634 (2013)

“De frequentie waarmee beroepshuidziekten zich voordoen...zou 10 tot 50 keer hoger kunnen liggen dan wordt geschat."
European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases in Europe

De gemiddelde werknemer wordt mogelijk blootgesteld aan vervuilende stoffen en omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de huid, bijvoorbeeld:

 • Reinigingsmiddelen op waterbasis, vloeistoffen, chemicaliën
 • UVA- en UVB-stralen
 • UVC-straling bij het booglassen
 • Koude omstandigheden binnen of buiten
 • Mechanische oliën, smeermiddelen, oplosmiddelen, snijvloeistoffen
 • Harsen, hecht-, verf- en afdichtingsmiddelen
 • Stof, poeders en stoffen die door de lucht worden verspreid
 • Schaafplekken door gereedschappen, componenten en materialen waarmee wordt gewerkt
 • Zweten door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en veiligheidsschoenen

Blootstelling aan vervuilende stoffen en werkomstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor de huid leidt mogelijk tot risico's voor zowel werknemers als werkgevers.

Risico's voor werknemers

 • Ziekteverlof/arbeidsverzuim
 • Verminderde efficiëntie op het werk
 • Minder loon
 • Lager moreel en minder zelfvertrouwen
 • In het ergste geval, een verandering van loopbaan

Risico's voor werkgevers

 • Negatieve publiciteit
 • Hogere kosten als gevolg van ziekteverlof
 • Verminderde productiviteit
 • Extra kosten voor training en werving
 • In het ergste geval, mogelijke schadeloosstellingen

De meeste beroepshuidziekten, tot maar liefst 95%, betreft gevallen van contactdermatitis door irritatie of allergieën, gevolgd door huidkanker.

“Beroepsgerelateerde huidaandoeningen kosten de EU naar schatting elk jaar EUR 600 miljoen met als gevolg: circa drie miljoen verloren werkdagen...en dwingen werknemers in veel gevallen tot het zoeken naar een andere baan."
Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, Fact Sheet Nr.40

“Huidaandoeningen zijn het op één na meest voorkomende beroepsgerelateerde gezondheidsprobleem in Europa. Ze vertegenwoordigen meer dan 7% van alle beroepsziekten en zijn een van de belangrijkste opkomende risico's in verband met de blootstelling aan chemische, fysische en biologische risicofactoren."
European Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

 De grootste belemmeringen voor een effectieve huidverzorging:

 1. Andere prioriteiten en een gebrek aan inzicht of erkenning van het belang van een gezonde huid
 2. Onvoldoende training en voorlichting voor medewerkers
 3. Een gebrek aan de juiste Skin Care-producten en -voorzieningen
 4. De locatie en toegankelijkheid van de producten
 5. De wijze waarop de producten worden aangeboden, wat het productgebruik kan ontmoedigen
 6. Sommige ingrediënten kunnen de gezondheid van de huid aantasten