Search

Hoogste gedragsnormen

Wij helpen u om het gedrag van uw personeel met betrekking tot Skin Care te verbeteren met behulp van een uitgebreid aantal voorlichtings- en trainingsmaterialen. Dit maakt de invoering van een Skin Care-programma op maat mogelijk om aan de specifieke vereisten van uw organisatie of werkplek te voldoen.

 • Wij geven voorlichting aan het personeel zodat zij het belang van een gezonde huid begrijpen en hoe het Skin Care-programma een verschil kan maken
 • Wij trainen het personeel in het toepassen van de norm de '3 Momenten van Skin Care'
 • Wij stellen continu hulpmiddelen beschikbaar om nuttige en praktische feedback aan personeel te kunnen geven

Onze trainings- en voorlichtingsmaterialen omvatten het volgende:

 • Posters en aanwijzingen
 • Video's en presentaties
 • Informatiefolders en hand-outs
 • Huidbeschermingsplannen en checklists
 • Productkeuzegids en productinformatiebladen

  Het invoeringsproces van het Deb-programma voor de industrie

  1. Opzetten van een leiderschapsteam
  2. Site-onderzoek om de Skin Care-behoeften vast te stellen
  3. Evaluatie van de huidconditie om de risicofactor m.b.t. de gezondheid van de huid te berekenen
  4. Installatie van de producten en dispensers van Deb Stoko®
  5. Personeelstraining met behulp van de beschikbare materialen
  6. Invoering van een geschikt feedbackproces voor personeelsbetrokkenheid

  Gemakkelijk beschikbare en toegankelijke producten voor al het personeel

  Een belangrijk element om aan de regels voor huidverzorging te voldoen, is om ervoor te zorgen dat de juiste producten overal en altijd goed beschikbaar en toegankelijk zijn voor werknemers. Om die reden moeten Skin Care-voorzieningen rekening houden met de gangbare werkstromen en het gedrag van werknemers.

   De Deb Stoko® Range omvat opties voor dispensers voor gemeenschappelijk gebruik, of speciale persoonlijke verpakkingen voor specifieke behoeften en situaties.

  Belangrijkste locaties:

  • In kleedruimten
  • Bij ingangen naar werkruimtes
  • In pauzeruimtes en kantines
  • In sanitaire ruimtes en op speciale locaties voor handen wassen
  • Op plekken waar wordt gewerkt
  • Mobiele werkplekken, zoals bestelbusjes en cabines
  • Individuele gevallen met specifieke toepassingen of huidaandoeningen
  • Automaten voor persoonlijke beschermingsmiddelen indien aanwezig en van toepassing

  Bij wastafels die bedoeld zijn voor handen wassen moeten geschikte handreinigers aanwezig zijn, maar de locatie en beschikbaarheid van beschermende en herstellende crèmes kan verschillen.

  Wij bevelen ten zeerste aan dat medewerkers betrokken worden bij de beslissing WELK type verpakkingsformaat nodig is en WAAR producten moeten worden geïnstalleerd om naleving van de voorschriften te optimaliseren.

  BEKIJK ONDERSTEUNEND MATERIAAL VOOR INDUSTRIE