Search

Inzichten en de oplossing van Deb

De uitdagingen

Goed onderhoud van sanitaire faciliteiten is voor commerciële bedrijven elke dag weer een uitdaging om ervoor te zorgen dat hun goede reputatie gehandhaafd blijft. Faciliteiten moeten goede praktijken voor het handen wassen stimuleren, de verspreiding van infecties voorkomen en de algemene gebruikerstevredenheid verbeteren, terwijl ook de kosten moeten worden verlaagd.

80% van de ziektekiemen wordt verspreid door contact tussen personen of door aanraking van verontreinigde oppervlakken, dus het is essentieel dat sanitaire faciliteiten hygiënische oplossingen voor het handen wassen bieden. Bron: Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

25% van de dispensers met een vloeibaar bulkproduct bleek met een groot aantal bacteriën te zijn vervuild. Bron: Gerba, C.P. et al., Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona. 

Minder dan 6% van de bevolking wast de handen grondig genoeg (langer dan 15 seconden). Bron: Borchgrevink, C.P. et al., Hand Washing Practices in a College Town Environment, 2013, Michigan State University

De problemen

Ziektekiemen en bacteriën die veelvoorkomende ziekten veroorzaken, zijn niet zichtbaar met het blote oog. Ziektekiemen zijn overal aanwezig: op de werkplek, in openbare faciliteiten, op recreatieplekken en in onderwijsinstellingen. Ze worden overgebracht door contact met andere mensen en met oppervlakken die veel aangeraakt worden.

Met name in besloten omgevingen, waar mensen heel dicht op elkaar werken of nauw samenwerken, worden ziektekiemen gemakkelijk verspreid. In openbare ruimten werken en verplaatsen zich veel mensen met een ziekte onder de leden, soms zonder dat zelf te beseffen. Dit kan tot lokale uitbraken van ziekten onder een grote menigte mensen leiden. Ziektekiemen worden voornamelijk via onze handen op anderen overgebracht. Toch zijn er geen vaste richtlijnen voor de beste manier om verspreiding te voorkomen.

  Door gebrekkige handhygiëne worden meer mensen ziek. Mogelijke gevolgen zijn:

  • Kosten door een verstoorde en verminderde productiviteit als gevolg van verzuim
  • Minder efficiënte inzet van medewerkers door ziekte en verslapte aandacht voor hygiëne
  • Aantasting van de reputatie van een organisatie
  • Merkschade als gevolg van negatieve publiciteit

  Het is de taak van zowel werkgevers als facilitair beheerders om een veilige omgeving te bieden aan medewerkers en het algemene publiek. Wij geloven dat aandacht schenken aan handhygiëne een belangrijk deel van deze verantwoordelijkheid is.