Search

”The Deb Purpose”

Deb har følgende formål, “Make Hands Matter in the Workplace”. Dette medfører at vi innfører hudpleieprogrammer som leverer nødvendige produkter, viktig informasjon og standarder for atferd, som vil bidra til økt effektivitet, sunnere hud og forebygge infeksjoner på arbeidsplassen. Målet vårt er at vi skal være ledende på vårt område og verdens ledende leverandør av hudpleieprodukter til yrkeslivet.

”The Deb Purpose” er forankret hos alle våre ansatte og vi arbeider for å oppnå dette gjennom etablering av "beste praksis" i hele organisasjonen.

Vår formål :

  • Vi er den foretrukne leverandøren for organisasjoner som verdsetter ansattes og kunders velvære
  • Vi bygger tillit og opprettholder langvarige relasjoner med våre kunder
  • Vi hjelper med å styrke kundenes helse-, sikkerhets- og hygieneprogrammer
  • Vi tilbyr innovative hudpleieprodukter og -tjenester til kundene på jevnlig basis
  • Vi utvikler partnerskap med internasjonale kunder
  • Vi liker det vi gjør
  • Vi skaper aktivitet i våre markeder
  • Vi holder oss til planene, og holder det vi lover
  • Vi tar godt imot beste praksis