Search

Miljøforvaltning

Som en del av SC Johnson, mener vi at investeringer i miljøledelse og ambisjoner om miljømessige prestasjoner er i tråd med vårt bredere engasjement på bærekraft, åpenhet i forsyningskjeden, samfunnsansvar og mangfold og inkludering.

Integritet er en del av SC Johnsons DNA. Fra ingrediensene i våre produkter, til måten vi driver våre fabrikker, har vi forpliktet oss til å jobbe hver dag for å gjøre det riktige for mennesker, jord og fremtidige generasjoner.

Les mer om SC Johnson Integrity.