Search

Dispensersystemer

Utformingen av dispensersystemer for hudpleiesystemet kan ha stor innvirkning på miljøet.  Deb er unik ved at vi utvikler egne systemer ved siden av produktene. Vi er miljøbevisste også på dette området.  Som markedsledere forventer vi at produktene våre følger alle standarder, også miljøstandardene.

Bevisene:

  • Alle dispensere leveres med livstidsgaranti, av den enkle grunn at de er laget for å vare.  God miljøpraksis og sunn industripraksis hører sammen. Våre dispensere er robuste og varer derfor lenger.  Denne holdbarheten reduserer bruken av råmaterialer og produktavfall til fyllplass.
  • Av hygienemessige årsaker leveres produktene i engangspatroner. De resirkulerbare patronene reduserer mengden emballasje som må kastes.
  • Debs mest sentrale produktlinjer leveres med hetter og pumper festet til patronen. Dette skjer gjennom en ultrasonisk sveiseprosess.  Denne hygieniske prosessen bruker lite energi.
  • Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre alle aspekter ved emballeringen. Typiske aktiviteter består bl.a. av prosjekter for å redusere vekten til plastbeholdere og dermed redusere forbruket av råvarer, mengde avfall og energiforbruk. Vi bruker den nyeste teknologien for bølgepappemballasje for å sikre at eskene er like solide, selv om vi har brukt minimalt med papp.
  • God produktkvalitet gir redusert miljøbelastning ved å minimere avfallsmengden. Produksjonsfeil, som blir målt i deler per million, er svært få, men vi jobber uansett kontinuerlig for å oppnå enda bedre resultater. Få produksjonsfeil er et tegn på samsvar mellom miljøfordeler og industrifordeler.