Search

Eksternt samarbeid og kommunikasjon

Deb deler offentlig sitt engasjement for å utvikle beste praksis. Når det gjelder miljøspørsmål, strekker disse seg lenger enn til kun å gjelde våre egne bedrifter og ansatte.

Bevisene:

  • Vi tar vårt ansvar i lokalsamfunnet alvorlig. Vi vet at dette ansvarsområdet innbefatter å være en god nabo, minimere støy, begrense lysforurensning på nattetid, unngå unødig trafikk på lokale veier og unngå forsøpling. Vi har et åpent forhold til lokale myndigheter og miljøbyråer.
  • Mange av Debs kunder er blant de største organisasjonene i verden. Kundene våre er velkomne til å avlegge oss en visitt og gjøre en evaluering av anlegget. Vi ser dette som en mulighet til å lære noe og kanskje forbedre oss. Vi håper at kundene våre av og til låner våre ideer også.
  • Vi legger mye arbeid i å formidle milljøeffekten til produktene våre til våre kunder. Dette gjøres av salgsteamet direkte i form av organisert opplæring internt, samt gjennom bedriftens informasjonsmateriale og nettsider. Vi har også teknisk kvalifiserte ansatte rundt om i verden som er tilgjengelig for å svare på kundenes spørsmål direkte, uansett om det er et spesifikt spørsmål om produktet, en forespørsel om et nytt regelverk eller for å identifisere den beste løsningen på problemet i virksomheten deres.
  • Miljøforvaltning spiller en viktig rolle i leverandørevalueringen. I dag er 14 % av evalueringsprosessene til våre nye leverandører forbeholdt miljøspørsmål. Vi arbeider i partnerskap med leverandørene for å forbedre miljøeffekten gjennom f.eks. strømlinjeforming av prosesser og deling av nye ideer.
  • Med vår hjemmeside ønsker vi å uttrykke vårt engasjement for miljøforvalting og -forbedring på en konkret måte. Vi har et genuint ønske om å utvikle en god miljøpraksis for Deb, som skal tillegges avgjørende vekt når vi tar våre beslutninger. Vi ønsker å bedømmes etter det vi gjør, både i dag og i fremtiden.

Vi deler åpent vår forpliktelse til å benytte beste praksis. Når det gjelder miljøspørsmål, strekker disse seg lenger enn til kun å gjelde våre egne bedrifter og ansatte, og omfatter også lokalmiljøene.