Search

Forvaltningssystemer

Vi kan forme miljøet. Miljøforvaltning har vært en av kjerneområdene til Deb i mange år.

Bevisene:

  • Debs beslutninger er basert på et 15-punkters dokument med tittelen "The Deb Purpose". Punkt nummer to sier "Vi kan forme miljøet". Denne erklæringen representerer et av Debs kjerneprinsipper. Det vi, som ansatte og overordnede, velger å gjøre, kan resultere i store forandringer utenfor kontor-, laboratorie-, fabrikk-, og lagerveggene.
  • Anleggene våre har utpekte miljøansvarlige. Det er disse personenes ansvar å sikre at vi følger standardene og finne ut hvordan vi kan bli bedre.
  • Fabrikkene har gruppebaserte programmer for miljøforbedring. Programmene består bl.a. av regelmessige tverrfunksjonelle møter og kommunikasjon av aktiviteter for alle ansatte. Disse gruppene har oppnådd utmerkede resultater på svært spredte fagområder, som f.eks. ENØK, avfallsreduksjon, resirkuleringsordninger og søppelfjerning.
  • Fabrikkene foretar intern risikovurdering og forvaltningsremisjon er.  Disse prosessene driver stadig forbedring og støtter grunnprinsippene i Debs miljødokument, i tillegg til HMS-programmer.
  • Vi fikk vår første IS014001-akkreditering i 2001. Internasjonalt anerkjente miljøforvaltningssystemer blir brukt i hele virksomheten.  Vi anser imidlertid miljølovgivning, som f.eks. IPPC, for å være en minimumsstandard, og arbeider for å overgå de lovpålagte kravene.
  • Miljøresultater blir rapportert til styret hver måned.
  • Fordi miljøforvaltning tas på alvor, tiltrekker Deb seg personer med svært høy kompetanse. Vi anerkjenner at sosial og etisk atferd i en bedrift påvirker hvilke personer som ønsker å jobbe for oss.

"Vi kan forme miljøet." Denne erklæringen er viktig for Deb. Det vi, som ansatte og overordnede, velger å gjøre, kan resultere i store forandringer utenfor kontor-, laboratorie-, fabrikk-, og lagerveggene.