Search

Forebygging

Det er mye enklere å forebygge eksem enn det er å kurere det.

Effektiv forebygging krever imidlertid fullt samarbeid mellom alle som er involvert, både ledelse og ansatte. Det grunnleggende målet for forebygging er å identifisere risikoer for huden og søke å eliminere eller i det minste minimere dem.

Det er fem hovedpunkter i prosessen for å implementere et styringssystem for hudpleie:

  1. Gjennomføre en evaluering av gjeldende arbeidsplasser, inkludert stoffer som kan utgjøre en fare for huden
  2. Innføre nye prosesser, arbeidspraksiser eller personlig verneutstyr etter behov
  3. Innføre et hudsikkerhetsprogram 
  4. Opplæring av og kommunikasjon til ansatte for å øke bevissthet og oppmuntre samsvar med reglene
  5. Pågående overvåking og inspeksjon

Det er mye enklere å forebygge eksem enn det er å kurere det. Det grunnleggende målet for forebygging er å identifisere risikoer for huden og søke å eliminere eller i det minste minimere dem.