Search

Problemene

Arbeidsrelaterte hudsykdommer og god trivsel for de ansatte

Ansatte på et verksted blir eksponert for en lang rekke løsemidler, potensielt irriterende stoffer, temperatursvingninger og vanskelige arbeidsforhold, enten de arbeider på et verksted, lakkeringsverksted eller bilopphuggeri. Dette kan gi synlige hudproblemer inkludert alt fra rød, sår og flassende hud til alvorlige tilfeller av arbeidsrelaterte hudsykdommer som f.eks. eksem.

Kostnaden med disse problemene kan være betydelige og det er stor enighet for at problemet er underrapportert. I tillegg til de personlige kostnader for den ansatte, er det også en rekke kostnader for virksomheten:

  • Sykefravær
  • Redusert produksjon
  • Erstatninger
  • Omskolering
  • Dårlig arbeidsmoral
  • Bøter og økonomisk straff
  • Negativ publisitet