Search

Debs program for handel og kontor


Forbedret hygiene på toalettene for å hindre spredning av virus

I alle offentlige settinger er det en daglig utfordring å holde bygningene i en slik stand at det ikke går utover virksomhetens omdømme. På samme måte er det viktig å legge til rette for god håndhygiene for å forhindre spredningen av infeksjoner, samt forbedre den generelle tilfredsheten og redusere kostnadene.

Debs program for handel og kontor tilbyr hudpleie- og håndhygieneløsninger for bygningsansvarlige og ansatte som ønsker å innføre vellykkede infeksjonsforebyggende programmer, samtidig som man holder kostnadene under kontroll og sikrer god hygiene på toalettet.


Debs program for handel og kontor består av tre unike elementer:

  1. Deb Stoko Produkter - En komplett serie med hudpleieprodukter som tilfredsstiller de ansattes behov og beskytter arbeidsmiljøet
     
  2. Undersøkelse & Evaluering - Dokumentere eksisterende forhold og arbeidsopgaver ved å gjennomføre en befaring for å identifisere riktig dispenser og riktig produkt for hver del av bygningen
     
  3. Adferdsendring - En rekke opplæringsverktøy kombinert med en strukturert prosess for å endre adferden mot forbedret håndhygiene