Search

Innsikt i hverdagen

Utfordringene

I alle offentlige settinger er det en daglig utfordring å holde bygningene i en slik stand at det ikke går utover virksomhetens omdømme. På samme måte er det viktig å legge til rette for god håndhygiene for å forhindre spredningen av infeksjoner, samt forbedre den generelle tilfredsheten og redusere kostnadene.

80 % av virus blir spredt videre gjennom personlig kontakt eller ved å berøre forurensede overflater. Det er derfor viktig at det finnes gode vaskemuligheter på toaletter. Source: World Health Organisation (WHO)

Studier viser at 25 % av påfyllbare dispensere med flytende såpe har et høyt nivå av bakterier (65 % av bakteriene var koliforme bakterier, som finnes i avføring).  Source: Gerba, C.P. et al, Bacterial Contamination of Liquid Hand Soaps, 2006, University of Arizona.

Mindre enn 6 % av befolkningen vasker hendene grundig nok (i mer enn 15 sekunder). Source Borchgrevink, C.P. et al, Hand Washing Practices in a College Town Environment, 2013, Michigan State University

Problemene

Virus og bakterier som kan forårsake vanlige sykdommer kan ikke ses med det blotte øye. Både på arbeidsplassen, i offentlige bygninger, idrettshaller og skoler spres bakterier fra person til person eller ved berøring av overflater.

Lukkede miljøer hvor mennesker arbeider eller samhandler tett med hverandre er særlig utsatt for spredning av bakterier. Når man ofte arbeider eller beveger seg i det offentlige rom når man er syk, kan dette raskt føre til utbrudd blant et høyere antall mennesker. Hendene våre er det viktigste redskapet for spredning av bakterier, men likevel finnes det ingen entydige retningslinjer for beste praksis.

  Dårlig håndhygiene fører ofte til mer sykdom og kan føre til:

  • Kostnader i forbindelse med avbrudd og tapt produktivitet pga. sykefravær
  • Redusert effektivitet pga. sykefravær og lavere arbeidsmoral
  • Skader på virksomhetens omdømme
  • Skader på merkevarens omdømme gjennom negativ publisitet

  Ansatte og ledelse har et ansvar for å tilby et trygt arbeidsmiljø både for de ansatte og publikum. Vi mener at god håndhygiene er et viktig aspekt av dette ansvaret.