Search

Viktig informasjon

For at man skal velge de riktige produktene til de ulike lokasjoner, er det viktig at man får en god forståelse for miljøet hvor dispenserne skal plasseres og produktene som skal brukes.

For å sikre dette gjennomføres en gjennomgang av våre høyt kvalifiserte selgere, hvor de utarbeider en rapport som inneholder informasjon om hvilke behov som er identifisert med tilhørende produktanbefalinger.

Vi vil:

Finne riktig dispenser og riktig produkt for hver del av bygningen
Identifisere spesielle punkter hvor vaskestasjoner bør etableres
Anbefale hvor dispensere eller engangsbeholdere skal brukes

Utarbeide en omfattende rapport på bakgrunn av arbeidsplassvurderingen av programmet og opplæringsverktøy som skal legge til rette for god håndhygiene og en rask implementeringsprosess

Garantert oppfølging av vårt team for å sikre at installasjonen gikk etter planen og for å undersøke om ytterligere hjelp er nødvendig

Ved å velge Deb som leverandør av hudpleieprodukter vil du nyte godt av en samlet standard for alle virksomhetens hudpleiebehov. Noe som legger til rette for effektiv overvåkning, vurdering og vedlikehold.