Search

Krysskontaminering av matvarer

 

Dette skjer når skadelige virus og bakterier, som er usynlige for det nakne øye, spres fra matvarer til hender, andre matvarer, overflater eller utstyr.

Ansatte som behandler matvarer er stadig innblandet i utbrudd av matbårne sykdommer.  Arbeidet for å forebygge spredning av virus og bakterier samt krysskontaminering av mat er derfor helt nødvendig for å drive en trygg og effektiv matproduksjon.

“Alle matbårne sykdommer gjør 1 av 10 personer syke. Sykdommene kan også være dødelige og forårsaker i 420 000 dødsfall.”
WHO Estimates of the Global Burden of Food borne Diseases. 2015.

"39 % av de ansatte vasker ikke hendene etter at de har vært på toalettet, samtidig som 53 % ikke vasker hendene før de lager mat."​
Food Standards Agency

Risiko for arbeidsgiveren

 • Kontaminert mat kommer inn i næringskjeden
 • Mat som blir ødelagt og må kastes
 • Negativ publisitet
 • Redusert produktivitet
 • Potensielle erstatningskrav

Forhindre krysskontaminering

Matbårne sykdommer kan forebygges. Det kan vi alle bidra til….

God hygiene er helt nødvendig hvis du lager og selger mat som skal være trygg å spise. Gitt at 80 % av alle infeksjoner blir overført av hendene, er det svært viktig å holde dem rene og friske for å kunne bekjempe krysskontaminering innen næringsmiddelbransjen.

Aktører i næringsmiddelbransjen må sikre at de har tilstrekkelige rutiner på plass som sikrer:

 • Rengjøring og desinfisering av arbeidsoverflater og utstyr
 • Sikker oppbevaring og behandling av matvarer
 • Ansatte som vet hvordan de unngår krysskontaminering
 • HACCP evalueringsprotokoll for å identifisere kritiske kontrollpunkter for håndhygiene
 • Utplassering av egnede håndhygienestasjoner på egnede plasser
 • Utplassering av effektiv hudpleie