Search

Arbeidsrelaterte hudsykdommer

Synlige hudproblemer, som rød, sår eller flassende hud, fører til mer alvorlige tilfeller av eksem.

Arbeidsrelaterte hudsykdommer er en trussel mot helsen og effektiviteten på arbeidsplassen. Uten klare retningslinjer for beste praksis innenfor hudpleie, er det generelt en manglende forståelse av konsekvensene med å overbelaste og stresse huden.

"40 % av tilfellene av eksem i næringsmiddelindustrien er forårsaket av kontakt med matvarer. Videre øker skadet hud risikoen for krysskontaminering av mat." 
HSE Food

"Forekomsten av arbeidsrelaterte hudsykdommer kan være underestimert med opptil 10 til 50 ganger."
European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

"Næringsmiddelindustrien står for 10 % av all arbeidsrelatert eksem, det er en av de viktigste truslene på arbeidsplassen."​
HSE Food

Risiko for ansatte

  • Sykefravær
  • Redusert effektivitet i arbeidstiden
  • Redusert lønn
  • Lavere arbeidsmoral

Risiko for arbeidsgiveren

  • Redusert produktivitet
  • Økte kostnader pga. sykefravær

Det er viktig å innføre beste praksis for hudpleie for å sikre god håndhygiene og opprettholde standardene for matsikkerhet på arbeidsplassen.

Arbeidsrelatert eksem er enklere å forebygge enn å helbrede, kostnadene med å forebygge er også betydelig lavere.