Search

Viktig informasjon

Befaringer

Vårt team av eksperter gjennomfører undersøkelser før installasjonen, for å identifisere hudpleiebehov og hvilke Deb Stoko® produkter og dispensersystemer som bør installeres på arbeidsplassen. 

Dette etterfølges av en gjennomgang etter installasjonen, for å sikre at kundene er tilfredse med det installerte programmet. Vårt team av eksperter er også i stand til å gjennomføre årlige revisjoner for å undersøke om de installerte Deb Stoko® dispenserne må vedlikeholdes, vurdere produktene i bruk og introdusere nye produkter og opplæring som kan gi ytterligere fordeler for kundene.

Evaluering av hudens sunnhet​
Debs spesialiserte team av hudpleierådgivere gjennomfører evalueringer av den enkelte ansatte for å måle og vurdere hvor sunn deres hud er. Dette sikrer at de får personlige råd om bruk av produkter, eventuelt henvisning til lege hvis aktuelt, samt en samlet vurdering av situasjonen i virksomheten.


Evaluering av hudens sunnhet måler:

  • Fuktighetsnivå i huden
  • Transepidermal fuktighetstap
  • Elastisitet i huden
  • Talgnivå i huden
  • Flassing

Dataene er akkumulert til en samlet vurdering av huden til de ansatte.

SKAPER EFFEKTIVE FORANDRINGSPROSESSER BASERT PÅ MÅLINGER OG TILBAKEMELDINGER