Search

Global Handwashing Day

Global Handwashing Day er en årlig begivenhet som er dedikert til å øke bevissthet og forståelse for betydningen av håndvask med såpe, som en enkel, effektiv og rimelig måte å forebygge sykdommer på. 

SC Johnson Professional støtter initiativet igjen, hvor årets tema fokuserer på sammenhengen mellom håndvask og næringsmidler - inkludert mathygiene og ernæring. Håndvask er en viktig del av hygiene, forebygging av sykdommer og å hjelpe barn med å vokse seg sterke. Vår tagline, "Clean Hands - A Recipe for Health" minner oss om å gjøre håndvask til en rutine for alle måltider.

HVA DU KAN GJØRE:

Vask hendene dine med såpe i "kritiske tidspunkter"
spesielt før du spiser, lager mat eller gir andre mat.

 Vær et godt eksempel på god vaskeadferd,
og påminn eller hjelp andre med å vaske hendene før alle måltider.

Gjør håndvask til en del av måltidet med familien din.

  Etablér steder å vaske hendene dine.
Det kan være både hjemme, på skolen, på jobb og i
helsesektoren.

  Vær oppmerksom på god håndhygiene.

 

 

Global Handwashing Day er designet for å:

  • Fremme og støtte en global og lokal kultur av håndvask med såpe
  • Sette fokus på tilstanden til håndvasken rundt om i verden
  • Øke bevisstheten om fordelene med håndvask med såpe

Den første Global Handwashing Day ble avholdt i 2008 hvor over 200 millioner barn vasket sine hender med såpe i over 70 land. Siden 2008 har flere brukt denne dagen til å spre ordet om håndvask, sette opp vasker og kraner, og demonstrert verdien og viktigheten ved rene hender. Hvert år er mer enn 200 millioner mennesker i over 100 land med på å sette fokus på denne dag.