Search

Høye standarder for å forebygge infeksjoner i helsesektoren

Slik oppnår vi dokumenterte resultater mot infeksjoner i helsevesenet

DebMed®-programmet består av tre sentrale elementer: Essensielle produkter / Viktig informasjon / Gode vaner og rutiner for å sikre etterlevelse av håndhygiene- og hudpleieprogrammet som installeres i helseinstitusjoner. Programmet sikrer at de riktige produktene er tilgjengelig ved behov, slik at man oppnår god håndhygiene som både gir økonomiske og helsemessige fordeler for sykehus, pasienter og ansatte.

DebMed® er et unikt og integrert håndhygiene- og hudpleieprogram som tilpasses hver enkelt helseinstitusjon. I en banebrytende 3-årig klinisk studie (2012-2015) ved et større universitetssykehus, ble DebMed®-programmet dokumentert å: Forbedre etterlevelsen av prosedyrene for riktig håndhygiene med 25,5 %, redusere infeksjoner i helsevesenet som MRSA med 42 % og gi en samlet kostnadsreduksjon på 434 000 USD1.

Nyheter

There are no articles in this category at the moment.