Search

 

Høye standarder for å forebygge infeksjoner i helsesektoren

Slik oppnår vi dokumenterte resultater mot infeksjoner i helsevesenet

Debs program for helsesektoren består av tre sentrale elementer: Essensielle produkter / Viktig informasjon / Gode vaner og rutiner for å sikre etterlevelse av håndhygiene- og hudpleieprogrammet som installeres i helseinstitusjoner. Programmet sikrer at de riktige produktene er tilgjengelig ved behov, slik at man oppnår god håndhygiene som både gir økonomiske og helsemessige fordeler for sykehus, pasienter og ansatte.

Debs program for helsesektoren er et unikt og integrert håndhygiene- og hudpleieprogram som tilpasses hver enkelt helseinstitusjon. I en banebrytende 3-årig klinisk studie (2012-2015) ved et større universitetssykehus, ble programmet dokumentert å: Forbedre etterlevelsen av prosedyrene for riktig håndhygiene med 25,5 %, redusere infeksjoner i helsevesenet som MRSA med 42 % og gi en samlet kostnadsreduksjon på 434 000 USD1.