Search

Om håndhygiene

Manglende etterlevelse av rutiner for riktig håndhygiene av ansatte på helseinstitusjoner er fortsatt en betydelig årsaksfaktor i spredningen av patogener, noe som fører til sykehusinfeksjoner.

Sykehus, syke- og aldershjem, klinikker og andre leverandører av helsetjenester anser håndhygiene som det viktigste midlet for å forhindre infeksjoner. Men lav etterlevelse og økt infeksjonsrisiko kommer som en følge av:

  • Manglende tilgang til håndhygieneprodukter på bruksstedene
  • Tørr, sprukket og irritert hud
  • Prioritering av oppgaver og akuttsituasjoner
  • For lite tid

Det er estimert at minst 20 % av alle infeksjoner i helsevesenet kan forebygges. Helsepersonell og pasienter kan samarbeide om å redusere antall infeksjoner ved å følge disse retningslinjene:

  • Anvende gode håndhygieneteknikker
  • Tilby opplæring på håndhygiene til helsepersonell og pasienter

Håndhygiene er et av de mest kostnadseffektive tiltakene helsepersonell kan iverksette for å redusere antall infeksjoner i helsevesenet.

1 Kelly W.J. et. Al; AJIC 2016