Search

Beste praksis for håndhygiene

Innføring av beste praksis for håndhygiene betyr mye i etterlevelsen av håndhygienerutinene og i arbeider for å redusere infeksjoner i helsevesenet.

Følg "5 Moments for Hand Hygiene"-retningslinjene som anbefalt av Verdens helseorganisasjon (WHO), for høyere standard for håndhygiene på sykehus.

  • Monitorering og tilbakemelding - Tilby relevante og konkrete tilbakemeldinger til sykehusansatte som de kan handle på bakgrunn av, slik at man oppnår en positiv og varig endring i håndhygienen
  • Hudhelse - Integrer håndpleie med håndhygiene for å forbedre hudhelsen på sykehus og redusere motstanden mot å følge retningslinjer for håndhygiene