Search

Infeksjoner i helsesektoren

En vedvarende trussel mot helse, sikkerhet og økonomi

Infeksjoner i helsesektoren utgjør en betydelig fare for pasientens sikkerhet og sykehusets omdømme, i tillegg til at de er kostbare.

Manglende etterlevelse av rutiner for riktig håndhygiene av ansatte på helseinstitusjoner er fortsatt en betydelig årsaksfaktor i spredningen av patogene mikroorganismer, noe som kan føre til infeksjoner. Innføring av beste praksis for håndhygiene betyr mye i etterlevelsen av håndhygienerutinene.

  • Universell standard – Følg "5 Moments for Hand Hygiene"-retningslinjene som WHO anbefaler, for høyere standard av håndhygiene på sykehus
  • Monitorering og tilbakemelding - Tilby relevante og konkrete tilbakemeldinger til sykehusansatte som de kan handle på bakgrunn av, slik at man oppnår en positiv og varig endring i håndhygienen
  • Hudhelse - Integrer håndpleie med håndhygiene for å forbedre hudhelsen på sykehus og redusere motstanden mot å følge retningslinjer for håndhygiene

Forekomst av infeksjoner i helsesektoren

Den tradisjonelle metoden med direkte observasjon har vist seg å være lite pålitelig når man skal måle håndhygiene. Typisk vil denne metoden gi resultater som gir opptil 30% høyere etterlevelse enn det reelle nivå.1

Ifølge CDC, WHO og Joint Commission ligger den faktiske etterlevelsen av retningslinjer for håndhygiene på under 50 % på de fleste sykehus.2

Huden på hendene til helsearbeiderne kan være et betydelig hindrer for å oppnå etterlevelse av retningslinjer for håndhygiene​.

Effekten av infeksjoner i helsevesenet

De samlede direkte kostnader med ett tilfelle av en sykehusinfeksjon er opptil 4 300 GBP. 3
 

Sykehusinfeksjoner koster britiske NHS  1  milliard GBP per år.

Den løpende gjennomsnittlige kostnaden for en arbeidsgiver som har en arbeidstaker med urapportert WRE er beregnet til å være 2 000 GBP per år. 4

1 Srigley, J. A., et. al. (2014, July 7). Quantification of the Hawthorne effect in hand hygiene compliance monitoring using an electronic monitoring system: A retrospective cohort study. BMJ Quality and Safety, 1-7.  2 Joint Commision 2015.  3 House of Commons Public Accounts Committee: Reducing Healthcare Associated Infection in Hospitals in England.​ 4 Journal of Environmental Medicine 5 Thyssen J.P. et al; Contact Dermatitis 2010; 75-87.​