Search

Gode vaner og rutiner

Et omfattende utvalg av verktøy som undersøtter beste praksis, og som skal bidra til varig adferdsendring hos de ansatte i helsesektoren.

Vi tilbyr hjelp til å endre de ansattes adferd og møte de høyeste standardene for hudpleie. Full implementering av DebMed®-programmet og WHOs "5-Moments of Hand Hygiene"-retningslinjene i en helseinstitusjon krever en tydelig og praktisk rettet tilnærming for å skape adferdsendring som definert i de følgende fire innføringstrinnene:

Vi hjelper deg med å...

Trinn 1: Definere

 • Definere ønsket forbedringsmål
 • Etablere ledelse av program
 • Sikre involvering fra de ansatte

For å støtte dette, vil Deb gjennomføre DebMed® Hand Hygiene Assessment, Skin Condition Evaluation og en arbeidsplassundersøkelse, for å etablere baseline for etterlevelse av regler for håndhygiene og definere behovet for hudpleie.

Trinn 2: Implementere

 • Oppgradere arbeidsplassen til DebMed®
 • Lære de ansatte viktigheten av god håndhygiene
 • Lære de ansatte hvordan de innfører "5-Moments"-retningslinjene

For å støtte dette monterer Deb produkter og overvåkningsutstyr, tilbyr et streddersydd DebMed® Training & Education Toolkit og lærer opp de ansatte.

Vi sørger for at du...

Trinn 3: Sikre endring

 • Etablere egnede mekanismer for å gi regelmessige tilbakemeldinger til de ansatte.
 • Formidle resultatene av dine ansattes etterlevelse av "5 Moments"-retningslinjen
 • Gi meningsfulle og konkrete tilbakemeldinger til de ansatte som bidrar til adferdsendring

For å støtte dette tilbyr Deb et brukervennlig og sikkert nettbasert Dashboard som viser data og rapporter i sanntid.

Trinn 4: Forankre

 • Integrere "5-Moments"-retningslinjene i organisasjonens formelle smittespredningsrutiner
 • Regelmessig gi påminnelser om beste praksis for håndhygiene til alle ansatte
 • Sikre at alle nye ansatte er kjent med viktigheten av hudpleie og deres eget ansvar for å etterleve beste praksis

For å støtte dette, vil Deb evaluere programmet med jevne mellomrom sammen med ledergruppen og gjennomføre DebMed® Training.