Search

Viktig informasjon

Et elektronisk system som er dokumentert som en nøyaktig og pålitelig metode for å måle etterlevelse av håndhygienerutiner i WHO ‘5-Moments’.

Måledata for håndhygiene som man kan stole på.

Debs elektroniske system for håndhygiene er det eneste forskningsbaserte, merkefrie systemet som registrerer alle aktiviteter basert på 'WHO 5-Moments for Hand Hygiene' og er dokumentert å levere pålitelige tall vedrørende etterlevelse.

DEB DISPENSERE

Monitorering av dispensere for såpe og desinfiseringsmiddel registrerer all bruk og overfører data til en sikker, dedikert server

DEB SERVER

Programvarene våre sammenligner faktiske brukerdata med aktiviteter som krever god håndhygiene for å generere nøyaktige og pålitelige prosentandel bruk

DEB DASHBOARD

Dashboardet er sikkert og enkelt tilgjengelig på nett. Alternativt kan du automatisk få tilsendt dataene på e-post.

FORDELER MED SYSTEMET

 • Klinisk dokumentert å forbedre etterlevelsen av retningslinjer for håndhygiene og redusere antall sykehusinfeksjoner (MRSA og C.diff)
 • Genererer betydelige kostnadskutt
 • Registrerer som det eneste systemet 100 % av faktiske håndhygieneaktiviteter hele døgnet
 • Beregner score for etterlevelse etter WHOs '5-Moment'-retningslinjer for håndhygiene

SLIK FUNGERER DET

 • Score for etterlevelse er dokumentert å være like nøyaktig som videoovervåkning og betydelig mer nøyaktig enn direkte observasjon
 • Beregningsmetoden er vitenskapelig validert til å benchmarke faktiske ? mot potensielle håndhygienemuligheter
 • Beregningen tilpasses og kalibreres basert på sykehusspesifikke kriterier for å sikre nøyaktighet
 • Alle data er tilgjengelig gjennom det sikre Dashboard, som leverer pålitelige data som også er enkle å lese
 • Rapportene som viser etterlevelsen kan diskuteres på møter, slik at de ansatte får tilbakemeldinger og man kan arbeide for å oppnå en varig kulturendring

OPPSETT

 • Ingen merker å kjøpe eller vedlikeholde, og som kan forstyrre arbeidsflyten
 • Bruker trådløsteknologi, krever ingen integrasjon med sykehusets IT-infrastruktur