Search

Gode fasiliteter for de ansatte

Reduser risikoen, beskytt de ansatte...

Håndhygiene spiller en viktig rolle på alle arbeidsplasser som involverer behandling av mat. Hendene er helt sentrale for å redusere forekomsten av krysskontaminering og holde de ansattes hud sunn. Hvis man ikke gjør dette, kan det føre til:

Spredning av bakterier, som fører til krysskontaminering av mat, er en stor trussel på alle arbeidsplasser hvor man behandler mat. Dette ses blant annet i rollen som de ansatte spiller i utbrudd av matbårne sykdommer.

“Hvert år forårsaker matbårne sykdommer at 1 av 10 personer blir syk. Sykdommene kan være dødelige og de forårsaker hvert år 420 000 dødsfall.”1

“39 % av de ansatte vasker ikke hendene etter at de har vært på toalettet, samtidig som 53 % ikke vasker hendene før de lager mat​.”2

Arbeidsrelaterte hudsykdommer er en usynlig trussel mot helsen og effektiviteten på arbeidsplassen. Uten klare retningslinjer for beste praksis innenfor hudpleie, er det generelt en manglende forståelse av konsekvensene med å overbelaste og stresse huden.

40 % av tilfellene av eksem i næringsmiddelindustrien er forårsaket av kontakt med mat. Videre øker skadet hud risikoen for krysskontaminering av matvarer.”3

“Forekomsten av arbeidsrelaterte hudsykdommer kan være underestimert med opptil 10 til 50 ganger.”4

1 – WHO Estimates of the Global Burden of Foodborne Diseases, 2015    2. Food Standards Agency    3.HSE Food     4. European Dermatology Forum White Book – Skin Diseases

Sikre matvarer, sunne virksomheter

Ansatte som behandler matvarer er stadig innblandet i utbrudd av matbårne sykdommer. Arbeidet for å forebygge spredning av virus og bakterier samt krysskontaminering av mat er derfor helt nødvendig for å drive en trygg og effektiv matproduksjon.

For å oppfylle mål om sikkerhet og bærekraft, er det nødvendig å innføre effektive og miljøvennlige hudpleieløsninger som del av virksomhetens matsikkerhetsrutiner.

Det er viktig å innføre beste praksis for hudpleie for å sikre god håndhygiene og opprettholde standardene for matsikkerhet på arbeidsplassen.

Risiko for ansatte

  • Sykefravær
  • Redusert effektivitet i arbeidstiden
  • Redusert lønn
  • Lavere arbeidsmoral

En usynlig trussel mot effektivitet, helse og trivsel

Det er ikke bare matbårne sykdommer som representerer en betydelig trussel i næringsmiddelindustrien. Arbeidsrelaterte hudsykdommer er et alvorlig helseproblem som ofte ikke rapporteres.

Men i de fleste tilfeller kan arbeidsrelaterte hudsykdommer unngås ved å innføre strukturerte prosesser som har som mål å redusere risikoen for at huden skal bli eksponert for irriterende stoffer.

Ca. 40 % av tilfellene av eksem i næringsmiddelindustrien er forårsaket av kontakt med matvarer. Videre øker skadet hud risikoen for krysskontaminering av mat.

Risiko for arbeidsgivere

  • Kontaminert mat kommer inn i næringskjeden
  • Mat som blir ødelagt og må kastes
  • Negativ publisitet
  • Redusert produktivitet
  • Økte kostnader pga. sykefravær
  • I verste tilfelle, mulige erstatningskrav

Arbeidsrelatert eksem er enklere å forebygge enn å helbrede og kostnader med å forebygge er også betydelig lavere.