Search

Viktig informasjon

Befaringer

Vårt team av eksperter gjennomfører undersøkelser før installasjonen, for å identifisere hudpleiebehov og hvilke Deb Stoko® produkter og dispensersystemet som bør installeres på arbeidsplassen. 

Dette etterfølges av en gjennomgang etter installasjonen, for å sikre at kundene er tilfredse med det installerte programmet. Vårt team av eksperter er også i stand til å gjennomføre årlige revisjoner for å undersøke om de installerte Deb Stoko® dispenserne må vedlikeholdes, vurdere produktene i bruk og introdusere nye produkter og opplæring som kan gi ytterligere fordeler for kundene.